3017 zł brutto, ile to netto?

2169.07
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3017 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3017 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3017 = 294.4592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3017 = 45.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3017 = 73.9165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 413.6307 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3017 - 413.6307 = 2603.3693 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2603.3693 * 9% = 234.3 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2603.3693 * 7,75% = 201.76 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3017 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 413.6307 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3017 zł - 413.6307 zł - 111.25 zł = 2492 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2492 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2492 * 18%) - 46,33 zł = 402.23 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 402.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2603.3693 * 7,75 % = 201.76 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2492 zł - 201.76 zł = 200 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3017 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 413.6307 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 234.3 zł

  Zaliczka na podatek - 200 zł

  Wynagrodzenie netto: 3017 zł - 413.6307 zł - 234.3 zł -200 zł = 2169.07 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 294.4592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 45.255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 73.9165 zł
Razem składki ZUS 413.6307 zł
Koszty uzyskania 20% 520.67386 zł
Podstawa opodatkowania 2083 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 202 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 234.303237 zł
Kwota netto (na rękę) 2196.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2583 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2745.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2582.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3017 zł
Podstawa opodatkowania 1508.5 zł
Koszty uzyskania 1508.5 zł
Podatek do US 18% 271.53 zł
Kwota netto (na rękę) 2745.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3017 zł
Podstawa opodatkowania 603.4 zł
Koszty uzyskania 2413.6 zł
Podatek do US 18% 434.448 zł
Kwota netto (na rękę) 2582.552 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3017 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2453 Sprawdzenie działania: 2453 netto * 23% = 564 (to nasza kwota VAT) 2453 netto + 564 VAT = 3017 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3017 zł
Podatek VAT 23 % 564
Kwota netto 2453 zł

  Frazy powiązane:

 • kalkurator brutto w 3017
 • 3017 ile to netto
 • kalkurator wynagrodzenia
 • ile to 3017 brutto
 • składka zdrowotna 294 46

Najciekawsze: