30000 zł brutto, ile to netto?

 
20970.17
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 30000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 30000 = 2928 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 30000 = 450 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 30000 = 735 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 4113 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 30000 - 4113 = 25887 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 25887 * 9% = 2329.83 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 25887 * 7,75% = 2006.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 30000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 4113 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 30000 zł - 4113 zł - 111.25 zł = 25776 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 25776 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (25776 * 18%) - 46,33 zł = 4593.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 4593.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 25887 * 7,75 % = 2006.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 25776 zł - 2006.24 zł = 2587 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 30000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 4113 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2329.83 zł

  Zaliczka na podatek - 2587 zł

  Wynagrodzenie netto: 30000 zł - 4113 zł - 2329.83 zł -2587 zł = 20970.17 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2928 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 450 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 735 zł
Razem składki ZUS 4113 zł
Koszty uzyskania 20% 5177.4 zł
Podstawa opodatkowania 20710 zł
Zaliczka na podatek 1722 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2006 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2329.83 zł
Kwota netto (na rękę) 21835.17 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 25680 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 30000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 27300 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 25680 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 30000 zł
Podstawa opodatkowania 15000 zł
Koszty uzyskania 15000 zł
Podatek do US 18% 2700 zł
Kwota netto (na rękę) 27300 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 30000 zł
Podstawa opodatkowania 6000 zł
Koszty uzyskania 24000 zł
Podatek do US 18% 4320 zł
Kwota netto (na rękę) 25680 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 30000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 24390 Sprawdzenie działania: 24390 netto * 23% = 5610 (to nasza kwota VAT) 24390 netto + 5610 VAT = 30000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 30000 zł
Podatek VAT 23 % 5610
Kwota netto 24390 zł

  Frazy powiązane:

 • 30000 brutto ile to netto
 • 30000 brutto
 • 30000 netto ile to brutto
 • 30000 brutto ile netto
 • 30 00 zł brutto ile to netto
 • 30 000 brutto
 • 30000 pln brutto ile to netto
 • 30000 tys brutto
 • 30 tys brutto ile to netto
 • 30 000 brutto ile to netto
 • 30000 brutto netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/30000/
 • wynagrodzenie 30000 brutto
 • ile dostane na reke jak zarabiam 30000 brutto
 • 30000 brutto ile to netto 2016
 • https://netto-brutto.eu/brutto/30000
 • 30000 zł brutto ile to netto
 • pensja pracownika brutto 30000
 • 3000ys brutto
 • 3000ys brutto ile netto

Najciekawsze: