30000 zł brutto, ile to netto?

 

21225.17 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2928 zł
Składka rentowa 450 zł
Składka chorobowa 735 zł
Składka zdrowotna 2329.83 zł
Zaliczka na podatek 2332 zł

21835.41 zł
netto (na rękę)

25920 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2928 zł
Składka rentowa 450 zł
Składka chorobowa 735 zł
Składka zdrowotna 2329.83 zł
Zaliczka na podatek 1721.76zł

25920 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 4080 zł

24390 zł
netto (na rękę)VAT 23% 5610 zł

Umowa o pracę

21225.17
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 30000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 30000 = 2928 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 30000 = 450 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 30000 = 735 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 4113 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 30000 - 4113 = 25887 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 25887 * 9% = 2329.83 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 25887 * 7,75% = 2006.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 30000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 4113 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 30000 zł - 4113 zł - 111.25 zł = 25776 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 25776 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (25776 * 7%) - 46,33 zł = 4338.16 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 4338.16 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 25887 * 7,75 % = 2006.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 25776 zł - 2006.24 zł = 2332 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 30000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 4113 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2329.83 zł

  Zaliczka na podatek - 2332 zł

  Wynagrodzenie netto: 30000 zł - 4113 zł - 2329.83 zł -2332 zł = 21225.17 zł

Umowa zlecenie

21835.41
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2928 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 450 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 735 zł
Razem składki ZUS 4113 zł
Koszty uzyskania 20% 5177.4 zł
Podstawa opodatkowania 20710 zł
Zaliczka na podatek 1721.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2006.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2329.83 zł
Kwota netto (na rękę) 21835.41 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 25920 zł

Umowa o dzieło

25920
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 30000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 27450 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 25920 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 30000 zł
Podstawa opodatkowania 15000 zł
Koszty uzyskania 15000 zł
Podatek do US 17% 2550 zł
Kwota netto (na rękę) 27450 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 30000 zł
Podstawa opodatkowania 6000 zł
Koszty uzyskania 24000 zł
Podatek do US 17% 4080 zł
Kwota netto (na rękę) 25920 zł

Umowa B2B

24390
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 30000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 24390 Sprawdzenie działania: 24390 netto * 23% = 5610 (to nasza kwota VAT) 24390 netto + 5610 VAT = 30000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 30000 zł
Podatek VAT 23 % 5610
Kwota netto 24390 zł

  Frazy powiązane:

 • 30000 brutto ile to netto
 • 30000 brutto
 • 30000 brutto ile netto
 • 30000 netto ile to brutto
 • 30 00 zł brutto ile to netto
 • 30 000 brutto
 • 30 tys brutto ile to netto
 • 30 000 brutto ile to netto
 • 30000 hrywien ile to zł
 • 30000 pln brutto ile to netto
 • 30000 tys brutto
 • 30000 brutto netto
 • 30000 ile to jest
 • http://netto-brutto eu/brutto/30000/
 • 30 tys euro ile to złotych
 • wynagrodzenie 30000 brutto
 • 30000brutto
 • ile dostane na reke jak zarabiam 30000 brutto
 • 30000 brutto ile to netto 2016
 • 30000 brutto ile to netto 2022

Najciekawsze: