300 zł brutto, ile to netto?

 

274.57 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 29.28 zł
Składka rentowa 4.5 zł
Składka chorobowa 7.35 zł
Składka zdrowotna 23.3 zł
Zaliczka na podatek -39 zł

218.63 zł
netto (na rękę)

259 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 29.28 zł
Składka rentowa 4.5 zł
Składka chorobowa 7.35 zł
Składka zdrowotna 23.3 zł
Zaliczka na podatek 16.94zł

259.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 40.8 zł

244 zł
netto (na rękę)VAT 23% 56 zł

Umowa o pracę

274.57
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 300 = 29.28 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 300 = 4.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 300 = 7.35 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 41.13 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 300 - 41.13 = 258.87 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 258.87 * 9% = 23.3 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 258.87 * 7,75% = 20.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 41.13 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 300 zł - 41.13 zł - 111.25 zł = 148 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 148 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (148 * 7%) - 46,33 zł = -18.6 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -18.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 258.87 * 7,75 % = 20.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 148 zł - 20.06 zł = -39 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 41.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 23.3 zł

  Zaliczka na podatek - -39 zł

  Wynagrodzenie netto: 300 zł - 41.13 zł - 23.3 zł --39 zł = 274.57 zł

Umowa zlecenie

218.63
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 29.28 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 7.35 zł
Razem składki ZUS 41.13 zł
Koszty uzyskania 20% 51.774 zł
Podstawa opodatkowania 207 zł
Zaliczka na podatek 16.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 20.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 23.3 zł
Kwota netto (na rękę) 218.63 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 259 zł

Umowa o dzieło

259.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 274.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 259.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 300 zł
Podstawa opodatkowania 150 zł
Koszty uzyskania 150 zł
Podatek do US 17% 25.5 zł
Kwota netto (na rękę) 274.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 300 zł
Podstawa opodatkowania 60 zł
Koszty uzyskania 240 zł
Podatek do US 17% 40.8 zł
Kwota netto (na rękę) 259.2 zł

Umowa B2B

244
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 244 Sprawdzenie działania: 244 netto * 23% = 56 (to nasza kwota VAT) 244 netto + 56 VAT = 300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 300 zł
Podatek VAT 23 % 56
Kwota netto 244 zł

  Frazy powiązane:

 • 300 brutto ile to netto
 • 300 zł brutto ile to netto
 • 300 brutto
 • 300 brutto ile to netto 2015
 • 300 zł brutto
 • 300 zl brutto
 • 300 brutto ile netto
 • 300 zl brutto ile to netto
 • 300 brutto ile to netto 2016
 • 300 zl brutto ile netto
 • 300 zł brutto ile to netto umowa o pracę
 • 300 brutto ile to netto 2017
 • 300 zł brutto ile to jest netto
 • 300zl brutto
 • 300zł brutto
 • 300 netto
 • umowa zlecenie 300 zł brutto
 • 300 zł brutto ile netto
 • podwyżka 200 zł brutto ile netto
 • podwyżka 300 zł brutto ile to netto

Najciekawsze: