300 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

275.57
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 300 = 29.28 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 300 = 4.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 300 = 7.35 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 41.13 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 300 - 41.13 = 258.87 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 258.87 * 9% = 23.3 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 258.87 * 7,75% = 20.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 41.13 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 300 zł - 41.13 zł - 111.25 zł = 148 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 148 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (148 * 18%) - 46,33 zł = -19.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -19.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 258.87 * 7,75 % = 20.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 148 zł - 20.06 zł = -40 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 41.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 23.3 zł

  Zaliczka na podatek - -40 zł

  Wynagrodzenie netto: 300 zł - 41.13 zł - 23.3 zł --40 zł = 275.57 zł


  Frazy powiązane:

 • 300 brutto ile to netto
 • 300 zł brutto ile to netto
 • 300 brutto ile to netto 2015
 • 300 brutto
 • 300 zl brutto
 • 300 zł brutto
 • 300 brutto ile to netto 2016
 • 300 zl brutto ile netto
 • 300 zl brutto ile to netto
 • 300 brutto ile netto
 • 300 brutto ile to netto 2017
 • 300 zł brutto ile to jest netto
 • umowa zlecenie 300 zł brutto
 • 300zl brutto
 • podwyżka 300 zł brutto ile to netto
 • 150 brutto ile to netto 2016
 • 300zl brutto ile netto
 • 300 zł brutto ile netto
 • ile to jest 300 zł brutto
 • 300 ile to netto

Najciekawsze: