299 zł brutto, ile to netto?

 

273.79 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 29.1824 zł
Składka rentowa 4.485 zł
Składka chorobowa 7.3255 zł
Składka zdrowotna 23.22 zł
Zaliczka na podatek -39 zł

217.79 zł
netto (na rękę)

258 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 29.1824 zł
Składka rentowa 4.485 zł
Składka chorobowa 7.3255 zł
Składka zdrowotna 23.22 zł
Zaliczka na podatek 17zł

258.336 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 40.664 zł

243 zł
netto (na rękę)VAT 23% 56 zł

Umowa o pracę

273.79
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 299 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 299 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 299 = 29.1824 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 299 = 4.485 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 299 = 7.3255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 40.9929 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 299 - 40.9929 = 258.0071 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 258.0071 * 9% = 23.22 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 258.0071 * 7,75% = 20 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 299 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 40.9929 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 299 zł - 40.9929 zł - 111.25 zł = 147 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 147 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (147 * 7%) - 46,33 zł = -18.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -18.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 258.0071 * 7,75 % = 20 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 147 zł - 20 zł = -39 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 299 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 40.9929 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 23.22 zł

  Zaliczka na podatek - -39 zł

  Wynagrodzenie netto: 299 zł - 40.9929 zł - 23.22 zł --39 zł = 273.79 zł

Umowa zlecenie

217.79
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 29.1824 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.485 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 7.3255 zł
Razem składki ZUS 40.9929 zł
Koszty uzyskania 20% 51.60142 zł
Podstawa opodatkowania 206 zł
Zaliczka na podatek 17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 23.22 zł
Kwota netto (na rękę) 217.79 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 258 zł

Umowa o dzieło

258.336
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 299 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 273.585 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 258.336 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 299 zł
Podstawa opodatkowania 149.5 zł
Koszty uzyskania 149.5 zł
Podatek do US 17% 25.415 zł
Kwota netto (na rękę) 273.585 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 299 zł
Podstawa opodatkowania 59.8 zł
Koszty uzyskania 239.2 zł
Podatek do US 17% 40.664 zł
Kwota netto (na rękę) 258.336 zł

Umowa B2B

243
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 299 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 243 Sprawdzenie działania: 243 netto * 23% = 56 (to nasza kwota VAT) 243 netto + 56 VAT = 299 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 299 zł
Podatek VAT 23 % 56
Kwota netto 243 zł

  Frazy powiązane:

 • $299 to ile zł
 • 299 brutto ile to netto
 • 299brutto to ile to neeto
 • 299brutto
 • 299 zł netto
 • 299 netto ile to brutto
 • 299 ILE TO NETTO
 • 299 brutto to ile netto