2976 zł brutto, ile to netto?

 

2161.87 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 290.4576 zł
Składka rentowa 44.64 zł
Składka chorobowa 72.912 zł
Składka zdrowotna 231.12 zł
Zaliczka na podatek 175 zł

2165.89 zł
netto (na rękę)

2571 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 290.4576 zł
Składka rentowa 44.64 zł
Składka chorobowa 72.912 zł
Składka zdrowotna 231.12 zł
Zaliczka na podatek 170.98zł

2571.264 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 404.736 zł

2420 zł
netto (na rękę)VAT 23% 556 zł

Umowa o pracę

2161.87
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2976 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2976 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2976 = 290.4576 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2976 = 44.64 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2976 = 72.912 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 408.0096 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2976 - 408.0096 = 2567.9904 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2567.9904 * 9% = 231.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2567.9904 * 7,75% = 199.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2976 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 408.0096 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2976 zł - 408.0096 zł - 111.25 zł = 2457 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2457 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2457 * 7%) - 46,33 zł = 373.93 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 373.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2567.9904 * 7,75 % = 199.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2457 zł - 199.02 zł = 175 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2976 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 408.0096 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 231.12 zł

  Zaliczka na podatek - 175 zł

  Wynagrodzenie netto: 2976 zł - 408.0096 zł - 231.12 zł -175 zł = 2161.87 zł

Umowa zlecenie

2165.89
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 290.4576 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.64 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 72.912 zł
Razem składki ZUS 408.0096 zł
Koszty uzyskania 20% 513.59808 zł
Podstawa opodatkowania 2054 zł
Zaliczka na podatek 170.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 199.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 231.12 zł
Kwota netto (na rękę) 2165.89 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2571 zł

Umowa o dzieło

2571.264
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2976 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2723.04 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2571.264 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2976 zł
Podstawa opodatkowania 1488 zł
Koszty uzyskania 1488 zł
Podatek do US 17% 252.96 zł
Kwota netto (na rękę) 2723.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2976 zł
Podstawa opodatkowania 595.2 zł
Koszty uzyskania 2380.8 zł
Podatek do US 17% 404.736 zł
Kwota netto (na rękę) 2571.264 zł

Umowa B2B

2420
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2976 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2420 Sprawdzenie działania: 2420 netto * 23% = 556 (to nasza kwota VAT) 2420 netto + 556 VAT = 2976 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2976 zł
Podatek VAT 23 % 556
Kwota netto 2420 zł

  Frazy powiązane:

 • 2976 brutto ile to netto
 • 2976 brutto ile netto

Najciekawsze: