2970 zł brutto, ile to netto?

 

2158.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 289.872 zł
Składka rentowa 44.55 zł
Składka chorobowa 72.765 zł
Składka zdrowotna 230.65 zł
Zaliczka na podatek 174 zł

2161.78 zł
netto (na rękę)

2566 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 289.872 zł
Składka rentowa 44.55 zł
Składka chorobowa 72.765 zł
Składka zdrowotna 230.65 zł
Zaliczka na podatek 170.38zł

2566.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 403.92 zł

2415 zł
netto (na rękę)VAT 23% 555 zł

Umowa o pracę

2158.16
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2970 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2970 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2970 = 289.872 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2970 = 44.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2970 = 72.765 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 407.187 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2970 - 407.187 = 2562.813 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2562.813 * 9% = 230.65 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2562.813 * 7,75% = 198.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2970 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 407.187 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2970 zł - 407.187 zł - 111.25 zł = 2452 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2452 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2452 * 7%) - 46,33 zł = 373.08 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 373.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2562.813 * 7,75 % = 198.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2452 zł - 198.62 zł = 174 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2970 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 407.187 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 230.65 zł

  Zaliczka na podatek - 174 zł

  Wynagrodzenie netto: 2970 zł - 407.187 zł - 230.65 zł -174 zł = 2158.16 zł

Umowa zlecenie

2161.78
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 289.872 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 72.765 zł
Razem składki ZUS 407.187 zł
Koszty uzyskania 20% 512.5626 zł
Podstawa opodatkowania 2050 zł
Zaliczka na podatek 170.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 198.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 230.65 zł
Kwota netto (na rękę) 2161.78 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2566 zł

Umowa o dzieło

2566.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2970 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2717.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2566.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2970 zł
Podstawa opodatkowania 1485 zł
Koszty uzyskania 1485 zł
Podatek do US 17% 252.45 zł
Kwota netto (na rękę) 2717.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2970 zł
Podstawa opodatkowania 594 zł
Koszty uzyskania 2376 zł
Podatek do US 17% 403.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2566.08 zł

Umowa B2B

2415
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2970 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2415 Sprawdzenie działania: 2415 netto * 23% = 555 (to nasza kwota VAT) 2415 netto + 555 VAT = 2970 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2970 zł
Podatek VAT 23 % 555
Kwota netto 2415 zł

  Frazy powiązane:

 • 2970 brutto ile to netto
 • 2970 ile to netto
 • wyplara 2950 brutto ile netto
 • 2970 ile to netto 2016
 • 2970 brutto ile netto
 • 2970 netto ile to bruttto
 • 2970 netto ile brutto
 • 2970 zł brutto to ile netto
 • 2970 brytto ile to netto
 • 2970 brutto ile to netto październik 2019
 • 2970 zl brutto
 • 2970 brutto

Najciekawsze: