2950 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2121.46
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2950 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2950 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2950 = 287.92 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2950 = 44.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2950 = 72.275 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 404.445 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2950 - 404.445 = 2545.555 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2545.555 * 9% = 229.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2545.555 * 7,75% = 197.28 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2950 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 404.445 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2950 zł - 404.445 zł - 111.25 zł = 2434 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2434 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2434 * 18%) - 46,33 zł = 391.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 391.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2545.555 * 7,75 % = 197.28 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2434 zł - 197.28 zł = 195 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2950 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 404.445 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 229.1 zł

  Zaliczka na podatek - 195 zł

  Wynagrodzenie netto: 2950 zł - 404.445 zł - 229.1 zł -195 zł = 2121.46 zł


  Frazy powiązane:

 • 2950 brutto ile to netto
 • 2950 brutto ile to netto 2015
 • 2950 brutto
 • 2950 brutto ile to netto 2017 rok
 • 2950 brutto to ile to netto
 • 2950 brutto ile to netto
 • 2950 brutto ile to jest netto
 • 1475 brutto euro ile to netto
 • 2950
 • 2950zł brutto ile to netto
 • 2950 ile na reke
 • 1475 brutto na pół etatu ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/2950
 • 2950 brutto netto
 • 2.950 brutto to ile netto
 • 2950 brutto umowa zlecenie
 • 2950 brutto to ile to netto na umowie zlecenie
 • 2950 brutto 2017
 • ile to netto 2950
 • euro brutto ile to netto 2017

Najciekawsze: