2948 zł brutto, ile to netto?

 

2141.89 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 287.7248 zł
Składka rentowa 44.22 zł
Składka chorobowa 72.226 zł
Składka zdrowotna 228.94 zł
Zaliczka na podatek 173 zł

2146.04 zł
netto (na rękę)

2547 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 287.7248 zł
Składka rentowa 44.22 zł
Składka chorobowa 72.226 zł
Składka zdrowotna 228.94 zł
Zaliczka na podatek 168.85zł

2547.072 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 400.928 zł

2397 zł
netto (na rękę)VAT 23% 551 zł

Umowa o pracę

2141.89
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2948 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2948 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2948 = 287.7248 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2948 = 44.22 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2948 = 72.226 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 404.1708 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2948 - 404.1708 = 2543.8292 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2543.8292 * 9% = 228.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2543.8292 * 7,75% = 197.15 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2948 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 404.1708 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2948 zł - 404.1708 zł - 111.25 zł = 2433 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2433 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2433 * 7%) - 46,33 zł = 369.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 369.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2543.8292 * 7,75 % = 197.15 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2433 zł - 197.15 zł = 173 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2948 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 404.1708 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 228.94 zł

  Zaliczka na podatek - 173 zł

  Wynagrodzenie netto: 2948 zł - 404.1708 zł - 228.94 zł -173 zł = 2141.89 zł

Umowa zlecenie

2146.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 287.7248 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.22 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 72.226 zł
Razem składki ZUS 404.1708 zł
Koszty uzyskania 20% 508.76584 zł
Podstawa opodatkowania 2035 zł
Zaliczka na podatek 168.85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 197.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 228.94 zł
Kwota netto (na rękę) 2146.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2547 zł

Umowa o dzieło

2547.072
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2948 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2697.42 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2547.072 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2948 zł
Podstawa opodatkowania 1474 zł
Koszty uzyskania 1474 zł
Podatek do US 17% 250.58 zł
Kwota netto (na rękę) 2697.42 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2948 zł
Podstawa opodatkowania 589.6 zł
Koszty uzyskania 2358.4 zł
Podatek do US 17% 400.928 zł
Kwota netto (na rękę) 2547.072 zł

Umowa B2B

2397
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2948 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2397 Sprawdzenie działania: 2397 netto * 23% = 551 (to nasza kwota VAT) 2397 netto + 551 VAT = 2948 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2948 zł
Podatek VAT 23 % 551
Kwota netto 2397 zł

  Frazy powiązane:

 • 2948 brutto
 • netto 2948 ile brutto
 • 2948 brutto ile to netto
 • 2948 netto

Najciekawsze: