2917 zł brutto, ile to netto?

 

2120.54 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 284.6992 zł
Składka rentowa 43.755 zł
Składka chorobowa 71.4665 zł
Składka zdrowotna 226.54 zł
Zaliczka na podatek 170 zł

2122.61 zł
netto (na rękę)

2520 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 284.6992 zł
Składka rentowa 43.755 zł
Składka chorobowa 71.4665 zł
Składka zdrowotna 226.54 zł
Zaliczka na podatek 167.93zł

2520.288 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 396.712 zł

2372 zł
netto (na rękę)VAT 23% 545 zł

Umowa o pracę

2120.54
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2917 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2917 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2917 = 284.6992 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2917 = 43.755 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2917 = 71.4665 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 399.9207 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2917 - 399.9207 = 2517.0793 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2517.0793 * 9% = 226.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2517.0793 * 7,75% = 195.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2917 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 399.9207 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2917 zł - 399.9207 zł - 111.25 zł = 2406 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2406 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2406 * 7%) - 46,33 zł = 365.26 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 365.26 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2517.0793 * 7,75 % = 195.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2406 zł - 195.07 zł = 170 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2917 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 399.9207 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 226.54 zł

  Zaliczka na podatek - 170 zł

  Wynagrodzenie netto: 2917 zł - 399.9207 zł - 226.54 zł -170 zł = 2120.54 zł

Umowa zlecenie

2122.61
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 284.6992 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 43.755 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 71.4665 zł
Razem składki ZUS 399.9207 zł
Koszty uzyskania 20% 503.41586 zł
Podstawa opodatkowania 2014 zł
Zaliczka na podatek 167.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 195.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 226.54 zł
Kwota netto (na rękę) 2122.61 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2520 zł

Umowa o dzieło

2520.288
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2917 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2669.055 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2520.288 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2917 zł
Podstawa opodatkowania 1458.5 zł
Koszty uzyskania 1458.5 zł
Podatek do US 17% 247.945 zł
Kwota netto (na rękę) 2669.055 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2917 zł
Podstawa opodatkowania 583.4 zł
Koszty uzyskania 2333.6 zł
Podatek do US 17% 396.712 zł
Kwota netto (na rękę) 2520.288 zł

Umowa B2B

2372
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2917 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2372 Sprawdzenie działania: 2372 netto * 23% = 545 (to nasza kwota VAT) 2372 netto + 545 VAT = 2917 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2917 zł
Podatek VAT 23 % 545
Kwota netto 2372 zł

  Frazy powiązane:

 • 2917 netto
 • 2917 nbrutto ile netrto
 • 2917 brutto
 • 2917 BRUTTO ILE TO NETTO

Najciekawsze: