28500 zł brutto, ile to netto?

 

20167.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2781.6 zł
Składka rentowa 427.5 zł
Składka chorobowa 698.25 zł
Składka zdrowotna 2213.34 zł
Zaliczka na podatek 2212 zł

20744.24 zł
netto (na rękę)

24624 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2781.6 zł
Składka rentowa 427.5 zł
Składka chorobowa 698.25 zł
Składka zdrowotna 2213.34 zł
Zaliczka na podatek 1635.07zł

24624 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 3876 zł

23171 zł
netto (na rękę)VAT 23% 5329 zł

Umowa o pracę

20167.31
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 28500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 28500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 28500 = 2781.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 28500 = 427.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 28500 = 698.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3907.35 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 28500 - 3907.35 = 24592.65 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 24592.65 * 9% = 2213.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 24592.65 * 7,75% = 1905.93 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 28500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3907.35 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 28500 zł - 3907.35 zł - 111.25 zł = 24481 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 24481 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (24481 * 7%) - 46,33 zł = 4118.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 4118.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 24592.65 * 7,75 % = 1905.93 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 24481 zł - 1905.93 zł = 2212 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 28500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3907.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2213.34 zł

  Zaliczka na podatek - 2212 zł

  Wynagrodzenie netto: 28500 zł - 3907.35 zł - 2213.34 zł -2212 zł = 20167.31 zł

Umowa zlecenie

20744.24
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2781.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 427.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 698.25 zł
Razem składki ZUS 3907.35 zł
Koszty uzyskania 20% 4918.53 zł
Podstawa opodatkowania 19674 zł
Zaliczka na podatek 1635.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1905.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2213.34 zł
Kwota netto (na rękę) 20744.24 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 24624 zł

Umowa o dzieło

24624
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 28500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 26077.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 24624 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 28500 zł
Podstawa opodatkowania 14250 zł
Koszty uzyskania 14250 zł
Podatek do US 17% 2422.5 zł
Kwota netto (na rękę) 26077.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 28500 zł
Podstawa opodatkowania 5700 zł
Koszty uzyskania 22800 zł
Podatek do US 17% 3876 zł
Kwota netto (na rękę) 24624 zł

Umowa B2B

23171
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 28500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 23171 Sprawdzenie działania: 23171 netto * 23% = 5329 (to nasza kwota VAT) 23171 netto + 5329 VAT = 28500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 28500 zł
Podatek VAT 23 % 5329
Kwota netto 23171 zł

  Frazy powiązane:

 • 28500 brutto ile to neeto 32 % podatku
 • 28500 brutto
 • 28500brutto
 • 28500 ile to brutto
 • 28500 netto ile brutto

Najciekawsze: