28000 zł brutto, ile to netto?

 

19814.69 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2732.8 zł
Składka rentowa 420 zł
Składka chorobowa 686 zł
Składka zdrowotna 2174.51 zł
Zaliczka na podatek 2172 zł

20380.18 zł
netto (na rękę)

24192 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2732.8 zł
Składka rentowa 420 zł
Składka chorobowa 686 zł
Składka zdrowotna 2174.51 zł
Zaliczka na podatek 1606.51zł

24192 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 3808 zł

22764 zł
netto (na rękę)VAT 23% 5236 zł

Umowa o pracę

19814.69
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 28000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 28000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 28000 = 2732.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 28000 = 420 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 28000 = 686 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3838.8 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 28000 - 3838.8 = 24161.2 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 24161.2 * 9% = 2174.51 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 24161.2 * 7,75% = 1872.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 28000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3838.8 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 28000 zł - 3838.8 zł - 111.25 zł = 24050 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 24050 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (24050 * 7%) - 46,33 zł = 4044.74 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 4044.74 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 24161.2 * 7,75 % = 1872.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 24050 zł - 1872.49 zł = 2172 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 28000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3838.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2174.51 zł

  Zaliczka na podatek - 2172 zł

  Wynagrodzenie netto: 28000 zł - 3838.8 zł - 2174.51 zł -2172 zł = 19814.69 zł

Umowa zlecenie

20380.18
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2732.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 420 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 686 zł
Razem składki ZUS 3838.8 zł
Koszty uzyskania 20% 4832.24 zł
Podstawa opodatkowania 19329 zł
Zaliczka na podatek 1606.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1872.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2174.51 zł
Kwota netto (na rękę) 20380.18 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 24192 zł

Umowa o dzieło

24192
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 28000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 25620 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 24192 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 28000 zł
Podstawa opodatkowania 14000 zł
Koszty uzyskania 14000 zł
Podatek do US 17% 2380 zł
Kwota netto (na rękę) 25620 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 28000 zł
Podstawa opodatkowania 5600 zł
Koszty uzyskania 22400 zł
Podatek do US 17% 3808 zł
Kwota netto (na rękę) 24192 zł

Umowa B2B

22764
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 28000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 22764 Sprawdzenie działania: 22764 netto * 23% = 5236 (to nasza kwota VAT) 22764 netto + 5236 VAT = 28000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 28000 zł
Podatek VAT 23 % 5236
Kwota netto 22764 zł

  Frazy powiązane:

 • 28000 brutto ile to netto
 • 28000 brutto
 • 28 000 brutto
 • 28000 brutton ile netto
 • 28000 euro ile zł
 • 28000 brutto ile to netto 2017
 • 28000 euro ile to zł
 • jak obliczyć podatek z 28000
 • 28000 brutto ile to netto uop
 • 28000 nok brutto ile to netto
 • brutto 28000 ile to netto
 • 28000 do ręki ile to brutto
 • 28 brutto ile to netto 2016
 • 28000 brutto ile to netto 2015
 • 28000 brutto ile to pracownikow
 • 28000brutto
 • 28 000 bruto ile to netto