280 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

261.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 280 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 280 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 280 = 27.328 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 280 = 4.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 280 = 6.86 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 38.388 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 280 - 38.388 = 241.612 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 241.612 * 9% = 21.75 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 241.612 * 7,75% = 18.72 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 280 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 38.388 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 280 zł - 38.388 zł - 111.25 zł = 130 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 130 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (130 * 18%) - 46,33 zł = -22.93 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -22.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 241.612 * 7,75 % = 18.72 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 130 zł - 18.72 zł = -42 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 280 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 38.388 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 21.75 zł

  Zaliczka na podatek - -42 zł

  Wynagrodzenie netto: 280 zł - 38.388 zł - 21.75 zł --42 zł = 261.86 zł


  Frazy powiązane:

 • 280 zł brutto ile to netto
 • 280 brutto
 • 280 zl brutto ile to netto
 • 280brutto ile jest netto
 • brutto 280zl
 • 280zl bruto ile to netto
 • 227 zl brutto ile to netto
 • 280 brutto umowa zlecenie
 • 280 zl brutto ile na reke
 • ile to jest 33zl brutto
 • 261 64 netto ile to brutto
 • 289 brutto to ile netto
 • 33 zl netto ile to brutto vat
 • 286 brutto ile netto
 • 280 btutto
 • 280zl brutto ile to netto umowa o pracę
 • umowa zlecenie do 280 zł brutto 2018
 • 280brutto ile to netto
 • bruttp 280zl ile to netto
 • 280 brutto ile to netto 2015

Najciekawsze: