2790 zł brutto, ile to netto?

 

2030.82 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 272.304 zł
Składka rentowa 41.85 zł
Składka chorobowa 68.355 zł
Składka zdrowotna 216.67 zł
Zaliczka na podatek 160 zł

2030.4 zł
netto (na rękę)

2411 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 272.304 zł
Składka rentowa 41.85 zł
Składka chorobowa 68.355 zł
Składka zdrowotna 216.67 zł
Zaliczka na podatek 160.42zł

2410.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 379.44 zł

2268 zł
netto (na rękę)VAT 23% 522 zł

Umowa o pracę

2030.82
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2790 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2790 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2790 = 272.304 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2790 = 41.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2790 = 68.355 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 382.509 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2790 - 382.509 = 2407.491 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2407.491 * 9% = 216.67 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2407.491 * 7,75% = 186.58 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2790 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 382.509 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2790 zł - 382.509 zł - 111.25 zł = 2296 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2296 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2296 * 7%) - 46,33 zł = 346.56 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 346.56 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2407.491 * 7,75 % = 186.58 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2296 zł - 186.58 zł = 160 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2790 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 382.509 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 216.67 zł

  Zaliczka na podatek - 160 zł

  Wynagrodzenie netto: 2790 zł - 382.509 zł - 216.67 zł -160 zł = 2030.82 zł

Umowa zlecenie

2030.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 272.304 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 41.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 68.355 zł
Razem składki ZUS 382.509 zł
Koszty uzyskania 20% 481.4982 zł
Podstawa opodatkowania 1926 zł
Zaliczka na podatek 160.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 186.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 216.67 zł
Kwota netto (na rękę) 2030.4 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2411 zł

Umowa o dzieło

2410.56
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2790 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2552.85 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2410.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2790 zł
Podstawa opodatkowania 1395 zł
Koszty uzyskania 1395 zł
Podatek do US 17% 237.15 zł
Kwota netto (na rękę) 2552.85 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2790 zł
Podstawa opodatkowania 558 zł
Koszty uzyskania 2232 zł
Podatek do US 17% 379.44 zł
Kwota netto (na rękę) 2410.56 zł

Umowa B2B

2268
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2790 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2268 Sprawdzenie działania: 2268 netto * 23% = 522 (to nasza kwota VAT) 2268 netto + 522 VAT = 2790 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2790 zł
Podatek VAT 23 % 522
Kwota netto 2268 zł

  Frazy powiązane:

 • 2790 brutto ile netto
 • 2790 brutto ile to netto
 • 2790 netto ile to brutto
 • umowa o pracę 2790 brutto
 • 2790 zł brutto ile to netto
 • 2790 ILE TO NETTO
 • 2789 brutto ile to nett
 • 2790 brutto na reke
 • 2790 brutto ile to netto 2016
 • 2790 ile do reki
 • 2790 brutto to ile netto
 • 2790 brutto ile to na reke
 • 2790,12 brutto
 • kalkulator wynagrodzen 2790 brutto ile netto
 • 2379 butto

Najciekawsze: