2750 zł brutto, ile to netto?

 

2002.41 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 268.4 zł
Składka rentowa 41.25 zł
Składka chorobowa 67.375 zł
Składka zdrowotna 213.57 zł
Zaliczka na podatek 157 zł

2001.32 zł
netto (na rękę)

2376 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 268.4 zł
Składka rentowa 41.25 zł
Składka chorobowa 67.375 zł
Składka zdrowotna 213.57 zł
Zaliczka na podatek 158.09zł

2376 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 374 zł

2236 zł
netto (na rękę)VAT 23% 514 zł

Umowa o pracę

2002.41
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2750 = 268.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2750 = 41.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2750 = 67.375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 377.025 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2750 - 377.025 = 2372.975 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2372.975 * 9% = 213.57 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2372.975 * 7,75% = 183.91 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 377.025 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2750 zł - 377.025 zł - 111.25 zł = 2262 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2262 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2262 * 7%) - 46,33 zł = 340.78 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 340.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2372.975 * 7,75 % = 183.91 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2262 zł - 183.91 zł = 157 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 377.025 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 213.57 zł

  Zaliczka na podatek - 157 zł

  Wynagrodzenie netto: 2750 zł - 377.025 zł - 213.57 zł -157 zł = 2002.41 zł

Umowa zlecenie

2001.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 268.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 41.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 67.375 zł
Razem składki ZUS 377.025 zł
Koszty uzyskania 20% 474.595 zł
Podstawa opodatkowania 1898 zł
Zaliczka na podatek 158.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 183.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 213.57 zł
Kwota netto (na rękę) 2001.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2376 zł

Umowa o dzieło

2376
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2750 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2516.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2376 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2750 zł
Podstawa opodatkowania 1375 zł
Koszty uzyskania 1375 zł
Podatek do US 17% 233.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2516.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2750 zł
Podstawa opodatkowania 550 zł
Koszty uzyskania 2200 zł
Podatek do US 17% 374 zł
Kwota netto (na rękę) 2376 zł

Umowa B2B

2236
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2750 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2236 Sprawdzenie działania: 2236 netto * 23% = 514 (to nasza kwota VAT) 2236 netto + 514 VAT = 2750 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2750 zł
Podatek VAT 23 % 514
Kwota netto 2236 zł

  Frazy powiązane:

 • 2750 brutto ile to netto
 • 2750 brutto ile to netto 2015
 • 2750 brutto
 • 2750 brutto ile netto
 • 2750 brutto ile to netto 2017
 • ile to jest 2750 brutto
 • 2750 ile to netto
 • 2750 brutto ile to netto 2020
 • 2750
 • 2750 brutto ile to netto?
 • 2750 ile do reki
 • 2750 brutto a netto
 • 2750brutto ile to netto
 • 2800 brutto ile to netto 2018 umowa o pracę
 • 2750 netto
 • 2750zl brutto ile to netto
 • jesli masz na umowie 2750 brutto to ile to netto
 • 2750 brutto ile tonetto
 • Umowa o prace 2750zl brutto ile to netto?
 • 2750 zl brutto ile to netto

Najciekawsze: