2720 zł brutto, ile to netto?

 

1981.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 265.472 zł
Składka rentowa 40.8 zł
Składka chorobowa 66.64 zł
Składka zdrowotna 211.24 zł
Zaliczka na podatek 154 zł

1979.75 zł
netto (na rękę)

2350 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 265.472 zł
Składka rentowa 40.8 zł
Składka chorobowa 66.64 zł
Składka zdrowotna 211.24 zł
Zaliczka na podatek 156.1zł

2350.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 369.92 zł

2211 zł
netto (na rękę)VAT 23% 509 zł

Umowa o pracę

1981.85
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2720 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2720 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2720 = 265.472 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2720 = 40.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2720 = 66.64 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 372.912 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2720 - 372.912 = 2347.088 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2347.088 * 9% = 211.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2347.088 * 7,75% = 181.9 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2720 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 372.912 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2720 zł - 372.912 zł - 111.25 zł = 2236 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2236 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2236 * 7%) - 46,33 zł = 336.36 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 336.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2347.088 * 7,75 % = 181.9 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2236 zł - 181.9 zł = 154 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2720 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 372.912 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 211.24 zł

  Zaliczka na podatek - 154 zł

  Wynagrodzenie netto: 2720 zł - 372.912 zł - 211.24 zł -154 zł = 1981.85 zł

Umowa zlecenie

1979.75
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 265.472 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 40.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 66.64 zł
Razem składki ZUS 372.912 zł
Koszty uzyskania 20% 469.4176 zł
Podstawa opodatkowania 1878 zł
Zaliczka na podatek 156.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 181.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 211.24 zł
Kwota netto (na rękę) 1979.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2350 zł

Umowa o dzieło

2350.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2720 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2488.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2350.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2720 zł
Podstawa opodatkowania 1360 zł
Koszty uzyskania 1360 zł
Podatek do US 17% 231.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2488.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2720 zł
Podstawa opodatkowania 544 zł
Koszty uzyskania 2176 zł
Podatek do US 17% 369.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2350.08 zł

Umowa B2B

2211
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2720 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2211 Sprawdzenie działania: 2211 netto * 23% = 509 (to nasza kwota VAT) 2211 netto + 509 VAT = 2720 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2720 zł
Podatek VAT 23 % 509
Kwota netto 2211 zł

  Frazy powiązane:

 • 2720 brutto ile to netto
 • 2720 brutto ile to netto 2015
 • 2720 brutto
 • 2720 brutto ile netto
 • pensja brutto 1961
 • 2720 brutto ile to netto 2016
 • 2720 brutto ile to netto umows o prace
 • jaka jest płaca netto od kwoty 2720
 • 2720 brutto ile.netto 2018
 • brutto 2720 ile na rękę
 • ile to brutto 2720
 • pensja 2720 brutto ile jest netto
 • 2720.00 brutto ile na reke
 • 2720 ile to netto umowa zlecenie
 • umowa zlecenie 2720 brutto , ile to netto
 • 2720 brutto ile to netto?
 • 2720 zl ile to netto
 • 2720 brutto ile to na reke

Najciekawsze: