27000 zł brutto, ile to netto?

 

19109.45 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2635.2 zł
Składka rentowa 405 zł
Składka chorobowa 661.5 zł
Składka zdrowotna 2096.85 zł
Zaliczka na podatek 2092 zł

19652.07 zł
netto (na rękę)

23328 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2635.2 zł
Składka rentowa 405 zł
Składka chorobowa 661.5 zł
Składka zdrowotna 2096.85 zł
Zaliczka na podatek 1549.38zł

23328 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 3672 zł

21951 zł
netto (na rękę)VAT 23% 5049 zł

Umowa o pracę

19109.45
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 27000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 27000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 27000 = 2635.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 27000 = 405 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 27000 = 661.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3701.7 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 27000 - 3701.7 = 23298.3 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 23298.3 * 9% = 2096.85 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 23298.3 * 7,75% = 1805.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 27000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3701.7 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 27000 zł - 3701.7 zł - 111.25 zł = 23187 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 23187 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (23187 * 7%) - 46,33 zł = 3898.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3898.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 23298.3 * 7,75 % = 1805.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 23187 zł - 1805.62 zł = 2092 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 27000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3701.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2096.85 zł

  Zaliczka na podatek - 2092 zł

  Wynagrodzenie netto: 27000 zł - 3701.7 zł - 2096.85 zł -2092 zł = 19109.45 zł

Umowa zlecenie

19652.07
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2635.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 405 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 661.5 zł
Razem składki ZUS 3701.7 zł
Koszty uzyskania 20% 4659.66 zł
Podstawa opodatkowania 18639 zł
Zaliczka na podatek 1549.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1805.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2096.85 zł
Kwota netto (na rękę) 19652.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 23328 zł

Umowa o dzieło

23328
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 27000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 24705 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 23328 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 27000 zł
Podstawa opodatkowania 13500 zł
Koszty uzyskania 13500 zł
Podatek do US 17% 2295 zł
Kwota netto (na rękę) 24705 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 27000 zł
Podstawa opodatkowania 5400 zł
Koszty uzyskania 21600 zł
Podatek do US 17% 3672 zł
Kwota netto (na rękę) 23328 zł

Umowa B2B

21951
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 27000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 21951 Sprawdzenie działania: 21951 netto * 23% = 5049 (to nasza kwota VAT) 21951 netto + 5049 VAT = 27000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 27000 zł
Podatek VAT 23 % 5049
Kwota netto 21951 zł

  Frazy powiązane:

 • 27000 brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/27000
 • 27000 brutto
 • 27000 brutto ile netto
 • 27000 netto ile to brutto
 • przekicznik 2700 brutto ile to netto
 • pensja 27000 brutto a netto
 • 27 737,00 brutto na netto
 • 27000 brutto ile to netto vat
 • 27 000 brutto ile to netto
 • 27000 € brutto
 • 27 brutto ile netto
 • 27 000 brutto tovile to netto
 • 27 000 brutto ile netto
 • 27000 tys brutto to ile wyjdzie z tego netto
 • 27 000 brutto