2700 zł brutto, ile to netto?

 
1947.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2700 = 263.52 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2700 = 40.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2700 = 66.15 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 370.17 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2700 - 370.17 = 2329.83 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2329.83 * 9% = 209.68 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2329.83 * 7,75% = 180.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 370.17 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2700 zł - 370.17 zł - 111.25 zł = 2219 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2219 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2219 * 18%) - 46,33 zł = 353.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 353.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2329.83 * 7,75 % = 180.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2219 zł - 180.56 zł = 173 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 370.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 209.68 zł

  Zaliczka na podatek - 173 zł

  Wynagrodzenie netto: 2700 zł - 370.17 zł - 209.68 zł -173 zł = 1947.15 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 263.52 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 40.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 66.15 zł
Razem składki ZUS 370.17 zł
Koszty uzyskania 20% 465.966 zł
Podstawa opodatkowania 1864 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 209.6847 zł
Kwota netto (na rękę) 1965.15 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2311 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2457 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2311.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2700 zł
Podstawa opodatkowania 1350 zł
Koszty uzyskania 1350 zł
Podatek do US 18% 243 zł
Kwota netto (na rękę) 2457 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2700 zł
Podstawa opodatkowania 540 zł
Koszty uzyskania 2160 zł
Podatek do US 18% 388.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2311.2 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2195 Sprawdzenie działania: 2195 netto * 23% = 505 (to nasza kwota VAT) 2195 netto + 505 VAT = 2700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2700 zł
Podatek VAT 23 % 505
Kwota netto 2195 zł

  Frazy powiązane:

 • 2700 brutto ile to netto 2016
 • 2700 brutto
 • 2700 brutto ile to netto 2017
 • 2700 brutto ile netto
 • 2700
 • http://netto-brutto eu/brutto/2700/
 • 2700 ile to netto
 • 2700 brutto ile to netto 2018
 • 2700 netto ile to brutto 2016
 • 2700 netto
 • pensja 2700 brutto ile to netto
 • 2700 ile to netto 2016
 • 2700 brutto ile na rękę
 • 2700 brutto to ile netto
 • ile to jest 2700 brutto
 • 2700 brutto umowa o prace
 • 2700 brutto ile netto 2016
 • brutto 2700 ile to netto
 • 2700 brutto ile to netto 2016 umowa zlecenie
 • 2700 zł brutto ile to netto

Najciekawsze: