26000 zł brutto, ile to netto?

 

18403.21 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2537.6 zł
Składka rentowa 390 zł
Składka chorobowa 637 zł
Składka zdrowotna 2019.19 zł
Zaliczka na podatek 2013 zł

18923.95 zł
netto (na rękę)

22464 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2537.6 zł
Składka rentowa 390 zł
Składka chorobowa 637 zł
Składka zdrowotna 2019.19 zł
Zaliczka na podatek 1492.26zł

22464 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 3536 zł

21138 zł
netto (na rękę)VAT 23% 4862 zł

Umowa o pracę

18403.21
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 26000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 26000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 26000 = 2537.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 26000 = 390 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 26000 = 637 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3564.6 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 26000 - 3564.6 = 22435.4 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 22435.4 * 9% = 2019.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 22435.4 * 7,75% = 1738.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 26000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3564.6 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 26000 zł - 3564.6 zł - 111.25 zł = 22324 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 22324 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (22324 * 7%) - 46,33 zł = 3751.32 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3751.32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 22435.4 * 7,75 % = 1738.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 22324 zł - 1738.74 zł = 2013 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 26000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3564.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2019.19 zł

  Zaliczka na podatek - 2013 zł

  Wynagrodzenie netto: 26000 zł - 3564.6 zł - 2019.19 zł -2013 zł = 18403.21 zł

Umowa zlecenie

18923.95
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2537.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 390 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 637 zł
Razem składki ZUS 3564.6 zł
Koszty uzyskania 20% 4487.08 zł
Podstawa opodatkowania 17948 zł
Zaliczka na podatek 1492.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1738.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2019.19 zł
Kwota netto (na rękę) 18923.95 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 22464 zł

Umowa o dzieło

22464
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 26000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 23790 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 22464 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 26000 zł
Podstawa opodatkowania 13000 zł
Koszty uzyskania 13000 zł
Podatek do US 17% 2210 zł
Kwota netto (na rękę) 23790 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 26000 zł
Podstawa opodatkowania 5200 zł
Koszty uzyskania 20800 zł
Podatek do US 17% 3536 zł
Kwota netto (na rękę) 22464 zł

Umowa B2B

21138
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 26000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 21138 Sprawdzenie działania: 21138 netto * 23% = 4862 (to nasza kwota VAT) 21138 netto + 4862 VAT = 26000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 26000 zł
Podatek VAT 23 % 4862
Kwota netto 21138 zł

  Frazy powiązane:

 • 26000 brutto ile to netto
 • 26000 brutto ile to netto 2015
 • Podatek od 26000
 • brutto26000 ile na reke
 • kwota 26000 brutto ile jest netto
 • 26000 brutto ile to jest netto
 • 26 000 brutto ile to netto
 • 26000,00 zł
 • 26000 razy 18%
 • jakie jest netto z brutto 26000
 • 26000 brutto ile to netto 2020
 • umowa na 26000 brutto ile do ręki

Najciekawsze: