260 zł brutto, ile to netto?

 

246.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 25.376 zł
Składka rentowa 3.9 zł
Składka chorobowa 6.37 zł
Składka zdrowotna 20.19 zł
Zaliczka na podatek -42 zł

189.55 zł
netto (na rękę)

225 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 25.376 zł
Składka rentowa 3.9 zł
Składka chorobowa 6.37 zł
Składka zdrowotna 20.19 zł
Zaliczka na podatek 14.61zł

224.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 35.36 zł

211 zł
netto (na rękę)VAT 23% 49 zł

Umowa o pracę

246.16
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 260 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 260 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 260 = 25.376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 260 = 3.9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 260 = 6.37 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 35.646 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 260 - 35.646 = 224.354 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 224.354 * 9% = 20.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 224.354 * 7,75% = 17.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 260 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 35.646 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 260 zł - 35.646 zł - 111.25 zł = 113 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 113 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (113 * 7%) - 46,33 zł = -24.55 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -24.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 224.354 * 7,75 % = 17.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 113 zł - 17.39 zł = -42 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 260 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 35.646 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 20.19 zł

  Zaliczka na podatek - -42 zł

  Wynagrodzenie netto: 260 zł - 35.646 zł - 20.19 zł --42 zł = 246.16 zł

Umowa zlecenie

189.55
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 25.376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 3.9 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 6.37 zł
Razem składki ZUS 35.646 zł
Koszty uzyskania 20% 44.8708 zł
Podstawa opodatkowania 179 zł
Zaliczka na podatek 14.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 17.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 20.19 zł
Kwota netto (na rękę) 189.55 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 225 zł

Umowa o dzieło

224.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 260 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 237.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 224.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 260 zł
Podstawa opodatkowania 130 zł
Koszty uzyskania 130 zł
Podatek do US 17% 22.1 zł
Kwota netto (na rękę) 237.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 260 zł
Podstawa opodatkowania 52 zł
Koszty uzyskania 208 zł
Podatek do US 17% 35.36 zł
Kwota netto (na rękę) 224.64 zł

Umowa B2B

211
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 260 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 211 Sprawdzenie działania: 211 netto * 23% = 49 (to nasza kwota VAT) 211 netto + 49 VAT = 260 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 260 zł
Podatek VAT 23 % 49
Kwota netto 211 zł

  Frazy powiązane:

 • 260 brutto ile to netto
 • 260 zł brutto ile to netto
 • 260 brutto
 • 260 brutto ile to netto 2015
 • 260 brutto ile netto
 • 260 brutto ile to netto 2016
 • 260 zl brutto
 • 260 minus podatek ile to jest
 • 260 zł brutto ile netto
 • 260 ile to netto
 • kalkulator 17.39 brutto na godzine
 • 260 złotych netto
 • 260 bruttoi
 • chorobowe 260
 • ile 260 zl brutto ile to netto
 • 260 brutto ile to bnetyto
 • 260 zl brutto ile to netto
 • 260 brutto netto
 • 260 brutto ile to netto zlecenie
 • ile to jest 260 brutto

Najciekawsze: