260 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

247.16
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 260 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 260 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 260 = 25.376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 260 = 3.9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 260 = 6.37 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 35.646 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 260 - 35.646 = 224.354 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 224.354 * 9% = 20.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 224.354 * 7,75% = 17.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 260 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 35.646 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 260 zł - 35.646 zł - 111.25 zł = 113 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 113 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (113 * 18%) - 46,33 zł = -25.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -25.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 224.354 * 7,75 % = 17.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 113 zł - 17.39 zł = -43 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 260 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 35.646 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 20.19 zł

  Zaliczka na podatek - -43 zł

  Wynagrodzenie netto: 260 zł - 35.646 zł - 20.19 zł --43 zł = 247.16 zł


  Frazy powiązane:

 • 260 brutto ile to netto
 • 260 zł brutto ile to netto
 • 260 brutto ile to netto 2015
 • 260 brutto
 • 260 brutto ile netto
 • 260 brutto ile to netto 2016
 • 260 zl brutto
 • 260 minus podatek ile to jest
 • 260 zł brutto ile netto
 • 260 ile to netto
 • 260 bruttoi
 • chorobowe 260
 • ile 260 zl brutto ile to netto
 • 260 brutto ile to bnetyto
 • 260 zl brutto ile to netto
 • 260 brutto netto
 • 260 brutto ile to netto zlecenie
 • ile to jest 260 brutto
 • 260zł brutto
 • 260 zl brutto ile to netto 2015

Najciekawsze: