2564 zł brutto, ile to netto?

 

1871.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 250.2464 zł
Składka rentowa 38.46 zł
Składka chorobowa 62.818 zł
Składka zdrowotna 199.12 zł
Zaliczka na podatek 142 zł

1865.83 zł
netto (na rękę)

2215 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 250.2464 zł
Składka rentowa 38.46 zł
Składka chorobowa 62.818 zł
Składka zdrowotna 199.12 zł
Zaliczka na podatek 147.53zł

2215.296 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 348.704 zł

2085 zł
netto (na rękę)VAT 23% 479 zł

Umowa o pracę

1871.36
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2564 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2564 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2564 = 250.2464 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2564 = 38.46 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2564 = 62.818 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 351.5244 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2564 - 351.5244 = 2212.4756 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2212.4756 * 9% = 199.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2212.4756 * 7,75% = 171.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2564 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 351.5244 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2564 zł - 351.5244 zł - 111.25 zł = 2101 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2101 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2101 * 7%) - 46,33 zł = 313.41 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 313.41 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2212.4756 * 7,75 % = 171.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2101 zł - 171.47 zł = 142 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2564 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 351.5244 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 199.12 zł

  Zaliczka na podatek - 142 zł

  Wynagrodzenie netto: 2564 zł - 351.5244 zł - 199.12 zł -142 zł = 1871.36 zł

Umowa zlecenie

1865.83
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 250.2464 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 38.46 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 62.818 zł
Razem składki ZUS 351.5244 zł
Koszty uzyskania 20% 442.49512 zł
Podstawa opodatkowania 1770 zł
Zaliczka na podatek 147.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 171.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 199.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1865.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2215 zł

Umowa o dzieło

2215.296
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2564 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2346.06 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2215.296 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2564 zł
Podstawa opodatkowania 1282 zł
Koszty uzyskania 1282 zł
Podatek do US 17% 217.94 zł
Kwota netto (na rękę) 2346.06 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2564 zł
Podstawa opodatkowania 512.8 zł
Koszty uzyskania 2051.2 zł
Podatek do US 17% 348.704 zł
Kwota netto (na rękę) 2215.296 zł

Umowa B2B

2085
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2564 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2085 Sprawdzenie działania: 2085 netto * 23% = 479 (to nasza kwota VAT) 2085 netto + 479 VAT = 2564 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2564 zł
Podatek VAT 23 % 479
Kwota netto 2085 zł

  Frazy powiązane:

 • 2194 24 brutto ile to netto umowa o prace
 • 2564 netto ile to brutto

Najciekawsze: