250 zł brutto, ile to netto?

 

239.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 24.4 zł
Składka rentowa 3.75 zł
Składka chorobowa 6.125 zł
Składka zdrowotna 19.42 zł
Zaliczka na podatek -43 zł

182.03 zł
netto (na rękę)

216 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 24.4 zł
Składka rentowa 3.75 zł
Składka chorobowa 6.125 zł
Składka zdrowotna 19.42 zł
Zaliczka na podatek 14.28zł

216 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 34 zł

203 zł
netto (na rękę)VAT 23% 47 zł

Umowa o pracę

239.31
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 250 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 250 = 24.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 250 = 3.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 250 = 6.125 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 34.275 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 250 - 34.275 = 215.725 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 215.725 * 9% = 19.42 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 215.725 * 7,75% = 16.72 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 250 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 34.275 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 250 zł - 34.275 zł - 111.25 zł = 104 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 104 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (104 * 7%) - 46,33 zł = -26.08 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -26.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 215.725 * 7,75 % = 16.72 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 104 zł - 16.72 zł = -43 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 250 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 34.275 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 19.42 zł

  Zaliczka na podatek - -43 zł

  Wynagrodzenie netto: 250 zł - 34.275 zł - 19.42 zł --43 zł = 239.31 zł

Umowa zlecenie

182.03
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 24.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 3.75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 6.125 zł
Razem składki ZUS 34.275 zł
Koszty uzyskania 20% 43.145 zł
Podstawa opodatkowania 173 zł
Zaliczka na podatek 14.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 16.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 19.42 zł
Kwota netto (na rękę) 182.03 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 216 zł

Umowa o dzieło

216
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 250 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 228.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 216 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 250 zł
Podstawa opodatkowania 125 zł
Koszty uzyskania 125 zł
Podatek do US 17% 21.25 zł
Kwota netto (na rękę) 228.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 250 zł
Podstawa opodatkowania 50 zł
Koszty uzyskania 200 zł
Podatek do US 17% 34 zł
Kwota netto (na rękę) 216 zł

Umowa B2B

203
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 250 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 203 Sprawdzenie działania: 203 netto * 23% = 47 (to nasza kwota VAT) 203 netto + 47 VAT = 250 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 250 zł
Podatek VAT 23 % 47
Kwota netto 203 zł

  Frazy powiązane:

 • 250 brutto ile to netto
 • 250 brutto
 • 250 zł brutto ile to netto
 • 250 zl brutto ile to netto
 • 250 netto ile to brutto
 • 250 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 250 zl brutto
 • 250 zł ile to euro
 • 250 brutto ile to netto 2015
 • 250 zł brutto ile netto
 • 250 brutto ile to netto 2016
 • 250zl brutto
 • 125 brutto ile to netto
 • 250 brutto ile to netto umowa o prace
 • 250brutto ile to netto
 • 2 250 brutto ile to netto 2015
 • 250 brutto ile ro nettl
 • 250 brutto to ile to netto
 • 250 ile to brutto
 • brutto 250 zł