250 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

240.31
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 250 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 250 = 24.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 250 = 3.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 250 = 6.125 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 34.275 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 250 - 34.275 = 215.725 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 215.725 * 9% = 19.42 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 215.725 * 7,75% = 16.72 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 250 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 34.275 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 250 zł - 34.275 zł - 111.25 zł = 104 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 104 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (104 * 18%) - 46,33 zł = -27.61 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -27.61 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 215.725 * 7,75 % = 16.72 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 104 zł - 16.72 zł = -44 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 250 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 34.275 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 19.42 zł

  Zaliczka na podatek - -44 zł

  Wynagrodzenie netto: 250 zł - 34.275 zł - 19.42 zł --44 zł = 240.31 zł


  Frazy powiązane:

 • 250 brutto ile to netto
 • 250 brutto
 • 250 zł brutto ile to netto
 • 250 zl brutto ile to netto
 • 250 zl brutto
 • 250 zł ile to euro
 • 250 brutto ile to netto 2015
 • 250 zł brutto ile netto
 • 250 brutto ile to netto 2016
 • 250zl brutto
 • 250 brutto ile to netto umowa o prace
 • 250 netto ile to brutto
 • 125 brutto ile to netto
 • 2 250 brutto ile to netto 2015
 • 250 brutto ile ro nettl
 • 250 brutto to ile to netto
 • 250brutto ile to netto
 • brutto 250 zł
 • http://netto-brutto eu/brutto/250/
 • podwyżka wynagrodzenia 250 brutto

Najciekawsze: