2499 zł brutto, ile to netto?

 
1807.32
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2499 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2499 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2499 = 243.9024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2499 = 37.485 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2499 = 61.2255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 342.6129 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2499 - 342.6129 = 2156.3871 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2156.3871 * 9% = 194.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2156.3871 * 7,75% = 167.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2499 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 342.6129 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2499 zł - 342.6129 zł - 111.25 zł = 2045 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2045 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2045 * 18%) - 46,33 zł = 321.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 321.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2156.3871 * 7,75 % = 167.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2045 zł - 167.12 zł = 155 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2499 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 342.6129 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 194.07 zł

  Zaliczka na podatek - 155 zł

  Wynagrodzenie netto: 2499 zł - 342.6129 zł - 194.07 zł -155 zł = 1807.32 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 243.9024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.485 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 61.2255 zł
Razem składki ZUS 342.6129 zł
Koszty uzyskania 20% 431.27742 zł
Podstawa opodatkowania 1725 zł
Zaliczka na podatek 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 194.074839 zł
Kwota netto (na rękę) 1818.31 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2139 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2499 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2274.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2139.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2499 zł
Podstawa opodatkowania 1249.5 zł
Koszty uzyskania 1249.5 zł
Podatek do US 18% 224.91 zł
Kwota netto (na rękę) 2274.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2499 zł
Podstawa opodatkowania 499.8 zł
Koszty uzyskania 1999.2 zł
Podatek do US 18% 359.856 zł
Kwota netto (na rękę) 2139.144 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2499 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2032 Sprawdzenie działania: 2032 netto * 23% = 467 (to nasza kwota VAT) 2032 netto + 467 VAT = 2499 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2499 zł
Podatek VAT 23 % 467
Kwota netto 2032 zł

  Frazy powiązane:

 • ile zabieraja procent z umowy zlecenie
 • ile procent zabierają z pensji brutto
 • ile podatku zabieraja na umowe o prace
 • ile procent odejmuje sie z pensji
 • ile zabieraja podatku z pensji
 • jak obliczyc wynagrodzenie netto na umowe zlecenie
 • 2499 brutto
 • ile procent zabiera umowa o prace
 • umowa o pracę ile procent zabierają od brutto
 • umowa o prace ile zabieraja
 • ile procent zabieraja z umowy o prace
 • ile zabieraja z pensji brutto
 • netto to ile procent brutto
 • umowa o prace ile zabieraja podatku
 • 2499 brutto to netto
 • ile procent odlicza się od wypłaty brutto
 • http://netto-brutto eu/brutto/2499/
 • ile procent wypłaty zabiera zus
 • umowa o pracę ile zabierają
 • Ile procent zabiera ZUS

Najciekawsze: