2499 zł brutto, ile to netto?

 

1825.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 243.9024 zł
Składka rentowa 37.485 zł
Składka chorobowa 61.2255 zł
Składka zdrowotna 194.07 zł
Zaliczka na podatek 137 zł

1818.44 zł
netto (na rękę)

2159 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 243.9024 zł
Składka rentowa 37.485 zł
Składka chorobowa 61.2255 zł
Składka zdrowotna 194.07 zł
Zaliczka na podatek 143.88zł

2159.136 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 339.864 zł

2032 zł
netto (na rękę)VAT 23% 467 zł

Umowa o pracę

1825.32
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2499 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2499 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2499 = 243.9024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2499 = 37.485 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2499 = 61.2255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 342.6129 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2499 - 342.6129 = 2156.3871 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2156.3871 * 9% = 194.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2156.3871 * 7,75% = 167.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2499 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 342.6129 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2499 zł - 342.6129 zł - 111.25 zł = 2045 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2045 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2045 * 7%) - 46,33 zł = 303.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 303.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2156.3871 * 7,75 % = 167.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2045 zł - 167.12 zł = 137 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2499 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 342.6129 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 194.07 zł

  Zaliczka na podatek - 137 zł

  Wynagrodzenie netto: 2499 zł - 342.6129 zł - 194.07 zł -137 zł = 1825.32 zł

Umowa zlecenie

1818.44
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 243.9024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.485 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 61.2255 zł
Razem składki ZUS 342.6129 zł
Koszty uzyskania 20% 431.27742 zł
Podstawa opodatkowania 1725 zł
Zaliczka na podatek 143.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 167.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 194.07 zł
Kwota netto (na rękę) 1818.44 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2159 zł

Umowa o dzieło

2159.136
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2499 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2286.585 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2159.136 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2499 zł
Podstawa opodatkowania 1249.5 zł
Koszty uzyskania 1249.5 zł
Podatek do US 17% 212.415 zł
Kwota netto (na rękę) 2286.585 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2499 zł
Podstawa opodatkowania 499.8 zł
Koszty uzyskania 1999.2 zł
Podatek do US 17% 339.864 zł
Kwota netto (na rękę) 2159.136 zł

Umowa B2B

2032
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2499 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2032 Sprawdzenie działania: 2032 netto * 23% = 467 (to nasza kwota VAT) 2032 netto + 467 VAT = 2499 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2499 zł
Podatek VAT 23 % 467
Kwota netto 2032 zł

  Frazy powiązane:

 • ile procent zabierają z pensji brutto
 • ile zabieraja procent z umowy zlecenie
 • procent zabierany pensji
 • ile podatku zabieraja na umowe o prace
 • ile procent odejmuje sie z pensji
 • ile zabieraja podatku z pensji
 • jak obliczyc wynagrodzenie netto na umowe zlecenie
 • 2499 brutto
 • ile procent zabiera umowa o prace
 • umowa o pracę ile procent zabierają od brutto
 • umowa o prace ile zabieraja
 • ile procent zabieraja z umowy o prace
 • ile zabieraja z pensji brutto
 • netto to ile procent brutto
 • umowa o prace ile zabieraja podatku
 • 2499 brutto to netto
 • ile procent odlicza się od wypłaty brutto
 • http://netto-brutto eu/brutto/2499/
 • ile procent wypłaty zabiera zus
 • umowa o pracę ile zabierają

Najciekawsze: