2421 zł brutto, ile to netto?

 

1770.06 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 236.2896 zł
Składka rentowa 36.315 zł
Składka chorobowa 59.3145 zł
Składka zdrowotna 188.02 zł
Zaliczka na podatek 131 zł

1761.96 zł
netto (na rękę)

2092 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 236.2896 zł
Składka rentowa 36.315 zł
Składka chorobowa 59.3145 zł
Składka zdrowotna 188.02 zł
Zaliczka na podatek 139.1zł

2091.744 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 329.256 zł

1968 zł
netto (na rękę)VAT 23% 453 zł

Umowa o pracę

1770.06
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2421 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2421 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2421 = 236.2896 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2421 = 36.315 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2421 = 59.3145 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 331.9191 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2421 - 331.9191 = 2089.0809 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2089.0809 * 9% = 188.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2089.0809 * 7,75% = 161.9 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2421 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 331.9191 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2421 zł - 331.9191 zł - 111.25 zł = 1978 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1978 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1978 * 7%) - 46,33 zł = 292.5 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 292.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2089.0809 * 7,75 % = 161.9 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1978 zł - 161.9 zł = 131 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2421 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 331.9191 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 188.02 zł

  Zaliczka na podatek - 131 zł

  Wynagrodzenie netto: 2421 zł - 331.9191 zł - 188.02 zł -131 zł = 1770.06 zł

Umowa zlecenie

1761.96
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 236.2896 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 36.315 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 59.3145 zł
Razem składki ZUS 331.9191 zł
Koszty uzyskania 20% 417.81618 zł
Podstawa opodatkowania 1671 zł
Zaliczka na podatek 139.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 161.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 188.02 zł
Kwota netto (na rękę) 1761.96 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2092 zł

Umowa o dzieło

2091.744
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2421 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2215.215 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2091.744 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2421 zł
Podstawa opodatkowania 1210.5 zł
Koszty uzyskania 1210.5 zł
Podatek do US 17% 205.785 zł
Kwota netto (na rękę) 2215.215 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2421 zł
Podstawa opodatkowania 484.2 zł
Koszty uzyskania 1936.8 zł
Podatek do US 17% 329.256 zł
Kwota netto (na rękę) 2091.744 zł

Umowa B2B

1968
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2421 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1968 Sprawdzenie działania: 1968 netto * 23% = 453 (to nasza kwota VAT) 1968 netto + 453 VAT = 2421 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2421 zł
Podatek VAT 23 % 453
Kwota netto 1968 zł

  Frazy powiązane:

 • 2421 netto ile brutto

Najciekawsze: