2420 zł brutto, ile to netto?

 

1770.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 236.192 zł
Składka rentowa 36.3 zł
Składka chorobowa 59.29 zł
Składka zdrowotna 187.94 zł
Zaliczka na podatek 130 zł

1761.12 zł
netto (na rękę)

2091 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 236.192 zł
Składka rentowa 36.3 zł
Składka chorobowa 59.29 zł
Składka zdrowotna 187.94 zł
Zaliczka na podatek 139.16zł

2090.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 329.12 zł

1967 zł
netto (na rękę)VAT 23% 453 zł

Umowa o pracę

1770.28
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2420 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2420 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2420 = 236.192 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2420 = 36.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2420 = 59.29 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 331.782 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2420 - 331.782 = 2088.218 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2088.218 * 9% = 187.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2088.218 * 7,75% = 161.84 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2420 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 331.782 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2420 zł - 331.782 zł - 111.25 zł = 1977 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1977 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1977 * 7%) - 46,33 zł = 292.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 292.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2088.218 * 7,75 % = 161.84 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1977 zł - 161.84 zł = 130 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2420 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 331.782 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 187.94 zł

  Zaliczka na podatek - 130 zł

  Wynagrodzenie netto: 2420 zł - 331.782 zł - 187.94 zł -130 zł = 1770.28 zł

Umowa zlecenie

1761.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 236.192 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 36.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 59.29 zł
Razem składki ZUS 331.782 zł
Koszty uzyskania 20% 417.6436 zł
Podstawa opodatkowania 1671 zł
Zaliczka na podatek 139.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 161.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 187.94 zł
Kwota netto (na rękę) 1761.12 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2091 zł

Umowa o dzieło

2090.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2420 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2214.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2090.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2420 zł
Podstawa opodatkowania 1210 zł
Koszty uzyskania 1210 zł
Podatek do US 17% 205.7 zł
Kwota netto (na rękę) 2214.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2420 zł
Podstawa opodatkowania 484 zł
Koszty uzyskania 1936 zł
Podatek do US 17% 329.12 zł
Kwota netto (na rękę) 2090.88 zł

Umowa B2B

1967
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2420 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1967 Sprawdzenie działania: 1967 netto * 23% = 453 (to nasza kwota VAT) 1967 netto + 453 VAT = 2420 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2420 zł
Podatek VAT 23 % 453
Kwota netto 1967 zł

  Frazy powiązane:

 • 2420 brutto ile to netto
 • 2420 brutto ile to netto 2015
 • 2420 brutto ile to netto 2016
 • 2420 brutto ile netto
 • 2420 ile to na rękę
 • emerytura 2420 brutto ile to netto
 • 2420 brutto
 • brutto 2420
 • 2420 ile to netto
 • ile wynosi podatek z 2420zł
 • 2420 brutto umowa o prace
 • 2420bruto
 • 2420
 • Emerytura 2420 ile na rękę
 • 2420 pln brutto ile to netto
 • wynagrodzenie brutto 2420
 • 2420 brutto ile to netto?
 • 2420 brutto ile na reke
 • 2420 brutto to ile to na reke
 • płaca 2420 brutto ile to netto

Najciekawsze: