2420 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1752.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2420 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2420 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2420 = 236.192 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2420 = 36.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2420 = 59.29 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 331.782 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2420 - 331.782 = 2088.218 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2088.218 * 9% = 187.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2088.218 * 7,75% = 161.84 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2420 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 331.782 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2420 zł - 331.782 zł - 111.25 zł = 1977 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1977 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1977 * 18%) - 46,33 zł = 309.53 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 309.53 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2088.218 * 7,75 % = 161.84 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1977 zł - 161.84 zł = 148 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2420 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 331.782 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 187.94 zł

  Zaliczka na podatek - 148 zł

  Wynagrodzenie netto: 2420 zł - 331.782 zł - 187.94 zł -148 zł = 1752.28 zł


  Frazy powiązane:

 • 2420 brutto ile to netto
 • 2420 brutto ile to netto 2015
 • 2420 brutto ile to netto 2016
 • 2420 ile to na rękę
 • 2420 brutto
 • 2420 brutto ile netto
 • 2420 ile to netto
 • emerytura 2420 brutto ile to netto
 • ile wynosi podatek z 2420zł
 • 2420 brutto umowa o prace
 • 2420
 • brutto 2420
 • Emerytura 2420 ile na rękę
 • wynagrodzenie brutto 2420
 • 2420 brutto ile to netto?
 • 2420 brutto ile na reke
 • 2420 brutto to ile to na reke
 • płaca 2420 brutto ile to netto

Najciekawsze: