2360 zł brutto, ile to netto?

 

1727.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 230.336 zł
Składka rentowa 35.4 zł
Składka chorobowa 57.82 zł
Składka zdrowotna 183.28 zł
Zaliczka na podatek 126 zł

1717.98 zł
netto (na rękę)

2039 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 230.336 zł
Składka rentowa 35.4 zł
Składka chorobowa 57.82 zł
Składka zdrowotna 183.28 zł
Zaliczka na podatek 135.18zł

2039.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 320.96 zł

1919 zł
netto (na rękę)VAT 23% 441 zł

Umowa o pracę

1727.16
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2360 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2360 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2360 = 230.336 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2360 = 35.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2360 = 57.82 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 323.556 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2360 - 323.556 = 2036.444 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2036.444 * 9% = 183.28 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2036.444 * 7,75% = 157.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2360 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 323.556 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2360 zł - 323.556 zł - 111.25 zł = 1925 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1925 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1925 * 7%) - 46,33 zł = 283.49 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 283.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2036.444 * 7,75 % = 157.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1925 zł - 157.82 zł = 126 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2360 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 323.556 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 183.28 zł

  Zaliczka na podatek - 126 zł

  Wynagrodzenie netto: 2360 zł - 323.556 zł - 183.28 zł -126 zł = 1727.16 zł

Umowa zlecenie

1717.98
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 230.336 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 57.82 zł
Razem składki ZUS 323.556 zł
Koszty uzyskania 20% 407.2888 zł
Podstawa opodatkowania 1629 zł
Zaliczka na podatek 135.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 157.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 183.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1717.98 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2039 zł

Umowa o dzieło

2039.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2360 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2159.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2039.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2360 zł
Podstawa opodatkowania 1180 zł
Koszty uzyskania 1180 zł
Podatek do US 17% 200.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2159.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2360 zł
Podstawa opodatkowania 472 zł
Koszty uzyskania 1888 zł
Podatek do US 17% 320.96 zł
Kwota netto (na rękę) 2039.04 zł

Umowa B2B

1919
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2360 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1919 Sprawdzenie działania: 1919 netto * 23% = 441 (to nasza kwota VAT) 1919 netto + 441 VAT = 2360 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2360 zł
Podatek VAT 23 % 441
Kwota netto 1919 zł

  Frazy powiązane:

 • 2360 brutto
 • brutto 2360 ile to netto
 • 2360 brutto ile to netto 2016
 • 2360 brutto ilee netto
 • 2360 ile to netyo
 • 2360 netto
 • umowa o prace 2360
 • 2360 zl brutto ile to jest netto
 • jak brutto jest 2360 to ile to jest na reke
 • 2360 brutto ile to netto 2015
 • 2360 zl brutto ile to netto
 • placa zasadnicza ile na emeryturę
 • kwota netto 2360 ile to brutto
 • 2360 brutto netto 2016
 • 2360 45 razy 9%
 • brutto 2360 ile netto
 • 2360 brutto umowa onprace
 • placa zasadnicza 2360
 • 2360 brutto umowa zlecenie
 • 2650 brutto ile to jest netto

Najciekawsze: