2360 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1711.16
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2360 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2360 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2360 = 230.336 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2360 = 35.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2360 = 57.82 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 323.556 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2360 - 323.556 = 2036.444 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2036.444 * 9% = 183.28 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2036.444 * 7,75% = 157.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2360 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 323.556 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2360 zł - 323.556 zł - 111.25 zł = 1925 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1925 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1925 * 18%) - 46,33 zł = 300.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 300.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2036.444 * 7,75 % = 157.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1925 zł - 157.82 zł = 142 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2360 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 323.556 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 183.28 zł

  Zaliczka na podatek - 142 zł

  Wynagrodzenie netto: 2360 zł - 323.556 zł - 183.28 zł -142 zł = 1711.16 zł


  Frazy powiązane:

 • 2360 brutto
 • 2360 brutto ile to netto 2016
 • 2360 brutto ilee netto
 • 2360 ile to netyo
 • 2360 netto
 • brutto 2360 ile to netto
 • umowa o prace 2360
 • 2360 zl brutto ile to jest netto
 • jak brutto jest 2360 to ile to jest na reke
 • 2360 brutto ile to netto 2015
 • 2360 zl brutto ile to netto
 • placa zasadnicza ile na emeryturę
 • kwota netto 2360 ile to brutto
 • 2360 brutto netto 2016
 • 2360 45 razy 9%
 • brutto 2360 ile netto
 • 2360 brutto umowa onprace
 • placa zasadnicza 2360
 • 2360 brutto umowa zlecenie
 • 2650 brutto ile to jest netto

Najciekawsze: