2350 zł brutto, ile to netto?

 

1720.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 229.36 zł
Składka rentowa 35.25 zł
Składka chorobowa 57.575 zł
Składka zdrowotna 182.5 zł
Zaliczka na podatek 125 zł

1710.48 zł
netto (na rękę)

2030 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 229.36 zł
Składka rentowa 35.25 zł
Składka chorobowa 57.575 zł
Składka zdrowotna 182.5 zł
Zaliczka na podatek 134.84zł

2030.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 319.6 zł

1911 zł
netto (na rękę)VAT 23% 439 zł

Umowa o pracę

1720.32
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2350 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2350 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2350 = 229.36 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2350 = 35.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2350 = 57.575 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 322.185 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2350 - 322.185 = 2027.815 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2027.815 * 9% = 182.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2027.815 * 7,75% = 157.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2350 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 322.185 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2350 zł - 322.185 zł - 111.25 zł = 1917 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1917 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1917 * 7%) - 46,33 zł = 282.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 282.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2027.815 * 7,75 % = 157.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1917 zł - 157.16 zł = 125 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2350 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 322.185 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 182.5 zł

  Zaliczka na podatek - 125 zł

  Wynagrodzenie netto: 2350 zł - 322.185 zł - 182.5 zł -125 zł = 1720.32 zł

Umowa zlecenie

1710.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 229.36 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 57.575 zł
Razem składki ZUS 322.185 zł
Koszty uzyskania 20% 405.563 zł
Podstawa opodatkowania 1622 zł
Zaliczka na podatek 134.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 157.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 182.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1710.48 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2030 zł

Umowa o dzieło

2030.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2350 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2150.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2030.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2350 zł
Podstawa opodatkowania 1175 zł
Koszty uzyskania 1175 zł
Podatek do US 17% 199.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2150.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2350 zł
Podstawa opodatkowania 470 zł
Koszty uzyskania 1880 zł
Podatek do US 17% 319.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2030.4 zł

Umowa B2B

1911
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2350 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1911 Sprawdzenie działania: 1911 netto * 23% = 439 (to nasza kwota VAT) 1911 netto + 439 VAT = 2350 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2350 zł
Podatek VAT 23 % 439
Kwota netto 1911 zł

  Frazy powiązane:

 • 2350 brutto ile to netto
 • 2350 brutto ile to netto 2015
 • 2350 brutto ile to netto 2016
 • 2350 brutto ile to netto 2017
 • 2350 brutto
 • 2350 netto ile to brutto
 • 2350 ile to netto
 • 2350 brutto ile netto
 • 2350 brutto ile na reke
 • 2138 brutto ile to netto
 • 2350 brutto ile to netto 2018
 • zarobek brutto2350 ile to netto
 • umowa o prace 2350 brutto ile to netto
 • 2350
 • 2350 zł brutto ile to netto
 • 2350 netto
 • 2350 brutto- ile to netto
 • 2350 brutto ile to netto umowa o prace
 • brutto 2350 ile netto
 • 2350 netto ile brutto