2331 zł brutto, ile to netto?

 

1707.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 227.5056 zł
Składka rentowa 34.965 zł
Składka chorobowa 57.1095 zł
Składka zdrowotna 181.03 zł
Zaliczka na podatek 123 zł

1696.28 zł
netto (na rękę)

2014 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 227.5056 zł
Składka rentowa 34.965 zł
Składka chorobowa 57.1095 zł
Składka zdrowotna 181.03 zł
Zaliczka na podatek 134.11zł

2013.984 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 317.016 zł

1895 zł
netto (na rękę)VAT 23% 436 zł

Umowa o pracę

1707.39
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2331 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2331 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2331 = 227.5056 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2331 = 34.965 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2331 = 57.1095 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 319.5801 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2331 - 319.5801 = 2011.4199 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2011.4199 * 9% = 181.03 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2011.4199 * 7,75% = 155.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2331 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 319.5801 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2331 zł - 319.5801 zł - 111.25 zł = 1900 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1900 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1900 * 7%) - 46,33 zł = 279.24 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 279.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2011.4199 * 7,75 % = 155.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1900 zł - 155.89 zł = 123 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2331 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 319.5801 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 181.03 zł

  Zaliczka na podatek - 123 zł

  Wynagrodzenie netto: 2331 zł - 319.5801 zł - 181.03 zł -123 zł = 1707.39 zł

Umowa zlecenie

1696.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 227.5056 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 34.965 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 57.1095 zł
Razem składki ZUS 319.5801 zł
Koszty uzyskania 20% 402.28398 zł
Podstawa opodatkowania 1609 zł
Zaliczka na podatek 134.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 155.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 181.03 zł
Kwota netto (na rękę) 1696.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2014 zł

Umowa o dzieło

2013.984
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2331 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2132.865 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2013.984 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2331 zł
Podstawa opodatkowania 1165.5 zł
Koszty uzyskania 1165.5 zł
Podatek do US 17% 198.135 zł
Kwota netto (na rękę) 2132.865 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2331 zł
Podstawa opodatkowania 466.2 zł
Koszty uzyskania 1864.8 zł
Podatek do US 17% 317.016 zł
Kwota netto (na rękę) 2013.984 zł

Umowa B2B

1895
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2331 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1895 Sprawdzenie działania: 1895 netto * 23% = 436 (to nasza kwota VAT) 1895 netto + 436 VAT = 2331 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2331 zł
Podatek VAT 23 % 436
Kwota netto 1895 zł

  Frazy powiązane:

 • 2331 ile to netto
 • 2331 brutto ile to netto
 • 2331 brutto ile to netto 2016
 • 2331 brutto
 • 2331 brutto ile to netto 2015
 • 2331 brutto ile netto
 • 2331 brutto ile to netto 2016 nauczyciel
 • 2331 zł brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/2331
 • 2330 brutto ile to netto 2017
 • brutto netto nauczyciel 2018
 • 2331 brutto ile to netto 2017
 • 2331 brutto ile to netto?
 • nauczyciel 2331 brutto ile na ręke
 • 2331
 • 2360 brutto nauczyciel kontraktowy netto
 • 2331 zł brutto
 • 2331 nauczyciel brutto ile to netto
 • nauczyciel kontraktowy wyplata netto
 • 2331 płaca brutto ile to netto