231 zł brutto, ile to netto?

 

225.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 22.5456 zł
Składka rentowa 3.465 zł
Składka chorobowa 5.6595 zł
Składka zdrowotna 17.94 zł
Zaliczka na podatek -44 zł

167.84 zł
netto (na rękę)

200 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 22.5456 zł
Składka rentowa 3.465 zł
Składka chorobowa 5.6595 zł
Składka zdrowotna 17.94 zł
Zaliczka na podatek 13.55zł

199.584 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 31.416 zł

188 zł
netto (na rękę)VAT 23% 43 zł

Umowa o pracę

225.39
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 231 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 231 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 231 = 22.5456 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 231 = 3.465 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 231 = 5.6595 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 31.6701 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 231 - 31.6701 = 199.3299 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 199.3299 * 9% = 17.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 199.3299 * 7,75% = 15.45 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 231 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 31.6701 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 231 zł - 31.6701 zł - 111.25 zł = 88 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 88 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (88 * 7%) - 46,33 zł = -28.8 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -28.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 199.3299 * 7,75 % = 15.45 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 88 zł - 15.45 zł = -44 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 231 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 31.6701 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 17.94 zł

  Zaliczka na podatek - -44 zł

  Wynagrodzenie netto: 231 zł - 31.6701 zł - 17.94 zł --44 zł = 225.39 zł

Umowa zlecenie

167.84
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 22.5456 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 3.465 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 5.6595 zł
Razem składki ZUS 31.6701 zł
Koszty uzyskania 20% 39.86598 zł
Podstawa opodatkowania 159 zł
Zaliczka na podatek 13.55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 15.45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 17.94 zł
Kwota netto (na rękę) 167.84 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 200 zł

Umowa o dzieło

199.584
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 231 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 211.365 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 199.584 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 231 zł
Podstawa opodatkowania 115.5 zł
Koszty uzyskania 115.5 zł
Podatek do US 17% 19.635 zł
Kwota netto (na rękę) 211.365 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 231 zł
Podstawa opodatkowania 46.2 zł
Koszty uzyskania 184.8 zł
Podatek do US 17% 31.416 zł
Kwota netto (na rękę) 199.584 zł

Umowa B2B

188
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 231 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 188 Sprawdzenie działania: 188 netto * 23% = 43 (to nasza kwota VAT) 188 netto + 43 VAT = 231 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 231 zł
Podatek VAT 23 % 43
Kwota netto 188 zł

  Frazy powiązane:

 • 17.94 brutto
 • 25brutto to ile netto
 • koszty uzyskania 231 25
 • 231 brutto
 • 230 brutto ile to netto podwyżka
 • 231,25brutto ile to netto
 • 231 25 brutto ile to netto

Najciekawsze: