2250 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1633.79
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2250 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2250 = 219.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2250 = 33.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2250 = 55.125 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 308.475 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2250 - 308.475 = 1941.525 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1941.525 * 9% = 174.74 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1941.525 * 7,75% = 150.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2250 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 308.475 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2250 zł - 308.475 zł - 111.25 zł = 1830 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1830 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1830 * 18%) - 46,33 zł = 283.07 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 283.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1941.525 * 7,75 % = 150.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1830 zł - 150.47 zł = 133 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2250 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 308.475 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 174.74 zł

  Zaliczka na podatek - 133 zł

  Wynagrodzenie netto: 2250 zł - 308.475 zł - 174.74 zł -133 zł = 1633.79 zł


  Frazy powiązane:

 • 2250 brutto ile to netto 2015
 • 2250 brutto ile to netto 2016
 • 2250 brutto ile to netto 2017
 • 2250 brutto ile netto
 • 2250 brutto ile na reke
 • 2250 brutto ile to na reke
 • 2250 brutto to ile netto
 • 2250 zł brutto ile to netto
 • 2250
 • 2230 wynagrodzenie zasadnicze ile to na rękę
 • 15.20 brutto ile netto
 • ile to netto 2250
 • 2250 zl brutto ile to netto
 • umowa o prace 2250 brutto
 • 2250 brutto ile to netto 2018
 • 2200 brutto ile to netto 2015 umowa o prace
 • 2250 brutto ile to jest na reke
 • 2250 brutto umowa o prace
 • brutto 2250 umowa o prace ile do zusu
 • brutto 2250 ile netto

Najciekawsze: