2201 zł brutto, ile to netto?

 

1615.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 214.8176 zł
Składka rentowa 33.015 zł
Składka chorobowa 53.9245 zł
Składka zdrowotna 170.93 zł
Zaliczka na podatek 113 zł

1602.5 zł
netto (na rękę)

1902 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 214.8176 zł
Składka rentowa 33.015 zł
Składka chorobowa 53.9245 zł
Składka zdrowotna 170.93 zł
Zaliczka na podatek 125.81zł

1901.664 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 299.336 zł

1789 zł
netto (na rękę)VAT 23% 412 zł

Umowa o pracę

1615.31
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2201 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2201 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2201 = 214.8176 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2201 = 33.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2201 = 53.9245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 301.7571 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2201 - 301.7571 = 1899.2429 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1899.2429 * 9% = 170.93 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1899.2429 * 7,75% = 147.19 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2201 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 301.7571 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2201 zł - 301.7571 zł - 111.25 zł = 1788 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1788 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1788 * 7%) - 46,33 zł = 260.2 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 260.2 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1899.2429 * 7,75 % = 147.19 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1788 zł - 147.19 zł = 113 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2201 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 301.7571 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 170.93 zł

  Zaliczka na podatek - 113 zł

  Wynagrodzenie netto: 2201 zł - 301.7571 zł - 170.93 zł -113 zł = 1615.31 zł

Umowa zlecenie

1602.5
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 214.8176 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 33.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.9245 zł
Razem składki ZUS 301.7571 zł
Koszty uzyskania 20% 379.84858 zł
Podstawa opodatkowania 1519 zł
Zaliczka na podatek 125.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 147.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.93 zł
Kwota netto (na rękę) 1602.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1902 zł

Umowa o dzieło

1901.664
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2201 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2013.915 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1901.664 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2201 zł
Podstawa opodatkowania 1100.5 zł
Koszty uzyskania 1100.5 zł
Podatek do US 17% 187.085 zł
Kwota netto (na rękę) 2013.915 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2201 zł
Podstawa opodatkowania 440.2 zł
Koszty uzyskania 1760.8 zł
Podatek do US 17% 299.336 zł
Kwota netto (na rękę) 1901.664 zł

Umowa B2B

1789
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2201 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1789 Sprawdzenie działania: 1789 netto * 23% = 412 (to nasza kwota VAT) 1789 netto + 412 VAT = 2201 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2201 zł
Podatek VAT 23 % 412
Kwota netto 1789 zł

  Frazy powiązane:

 • 2201 brutto ile to netto
 • 2201 brutto
 • 2201 brutto ile to nettp
 • brutto2201
 • ile na reke jesli 2201 brutto
 • 2201 na umowie ile na reke
 • wypłata 2201 brutto ile netto
 • 2201 00 brutto
 • 2201 netto ile brutto
 • 2201 brutto ile to netto 2016
 • 2201zl brutto ile to netto
 • 2201brutto ile to brutto 2016
 • 2201 ile to netto

Najciekawsze: