220 zł brutto, ile to netto?

 

217.75 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 21.472 zł
Składka rentowa 3.3 zł
Składka chorobowa 5.39 zł
Składka zdrowotna 17.09 zł
Zaliczka na podatek -45 zł

160.46 zł
netto (na rękę)

190 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 21.472 zł
Składka rentowa 3.3 zł
Składka chorobowa 5.39 zł
Składka zdrowotna 17.09 zł
Zaliczka na podatek 12.29zł

190.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 29.92 zł

179 zł
netto (na rękę)VAT 23% 41 zł

Umowa o pracę

217.75
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 220 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 220 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 220 = 21.472 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 220 = 3.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 220 = 5.39 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 30.162 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 220 - 30.162 = 189.838 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 189.838 * 9% = 17.09 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 189.838 * 7,75% = 14.71 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 220 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 30.162 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 220 zł - 30.162 zł - 111.25 zł = 79 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 79 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (79 * 7%) - 46,33 zł = -30.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -30.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 189.838 * 7,75 % = 14.71 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 79 zł - 14.71 zł = -45 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 220 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 30.162 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 17.09 zł

  Zaliczka na podatek - -45 zł

  Wynagrodzenie netto: 220 zł - 30.162 zł - 17.09 zł --45 zł = 217.75 zł

Umowa zlecenie

160.46
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 21.472 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 3.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 5.39 zł
Razem składki ZUS 30.162 zł
Koszty uzyskania 20% 37.9676 zł
Podstawa opodatkowania 152 zł
Zaliczka na podatek 12.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 14.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 17.09 zł
Kwota netto (na rękę) 160.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 190 zł

Umowa o dzieło

190.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 220 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 201.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 190.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 220 zł
Podstawa opodatkowania 110 zł
Koszty uzyskania 110 zł
Podatek do US 17% 18.7 zł
Kwota netto (na rękę) 201.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 220 zł
Podstawa opodatkowania 44 zł
Koszty uzyskania 176 zł
Podatek do US 17% 29.92 zł
Kwota netto (na rękę) 190.08 zł

Umowa B2B

179
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 220 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 179 Sprawdzenie działania: 179 netto * 23% = 41 (to nasza kwota VAT) 179 netto + 41 VAT = 220 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 220 zł
Podatek VAT 23 % 41
Kwota netto 179 zł

  Frazy powiązane:

 • 220 brutto ile to netto
 • 220 brutto
 • 220 zł brutto ile to netto
 • 220 zl brutto
 • 220 zl brutto ile to netto
 • 220brutto ile to netto
 • 220 brutto ile netto
 • 220 netto
 • 2 20 brutto
 • 220 brutto ile to netto 2016
 • 220 brutto to ile to netto
 • 220 netto to ile brutto
 • 220 zł netto ile to brutto
 • 47 zł brutto ile to netto
 • 220 netto ilt to brutto zlecenie
 • 220 zł brutto ile netto
 • 223 zł ile to netto
 • 220 zł brutto to ile to netto od umowy zlecenia
 • podatek od 220 zl
 • 229 brutto to ile netto