2170 zł brutto, ile to netto?

 

1593.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 211.792 zł
Składka rentowa 32.55 zł
Składka chorobowa 53.165 zł
Składka zdrowotna 168.52 zł
Zaliczka na podatek 110 zł

1579.09 zł
netto (na rękę)

1875 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 211.792 zł
Składka rentowa 32.55 zł
Składka chorobowa 53.165 zł
Składka zdrowotna 168.52 zł
Zaliczka na podatek 124.88zł

1874.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 295.12 zł

1764 zł
netto (na rękę)VAT 23% 406 zł

Umowa o pracę

1593.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2170 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2170 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2170 = 211.792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2170 = 32.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2170 = 53.165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 297.507 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2170 - 297.507 = 1872.493 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1872.493 * 9% = 168.52 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1872.493 * 7,75% = 145.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2170 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 297.507 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2170 zł - 297.507 zł - 111.25 zł = 1761 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1761 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1761 * 7%) - 46,33 zł = 255.61 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 255.61 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1872.493 * 7,75 % = 145.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1761 zł - 145.12 zł = 110 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2170 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 297.507 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 168.52 zł

  Zaliczka na podatek - 110 zł

  Wynagrodzenie netto: 2170 zł - 297.507 zł - 168.52 zł -110 zł = 1593.97 zł

Umowa zlecenie

1579.09
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 211.792 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 32.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.165 zł
Razem składki ZUS 297.507 zł
Koszty uzyskania 20% 374.4986 zł
Podstawa opodatkowania 1498 zł
Zaliczka na podatek 124.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 145.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 168.52 zł
Kwota netto (na rękę) 1579.09 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1875 zł

Umowa o dzieło

1874.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2170 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1985.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1874.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2170 zł
Podstawa opodatkowania 1085 zł
Koszty uzyskania 1085 zł
Podatek do US 17% 184.45 zł
Kwota netto (na rękę) 1985.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2170 zł
Podstawa opodatkowania 434 zł
Koszty uzyskania 1736 zł
Podatek do US 17% 295.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1874.88 zł

Umowa B2B

1764
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2170 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1764 Sprawdzenie działania: 1764 netto * 23% = 406 (to nasza kwota VAT) 1764 netto + 406 VAT = 2170 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2170 zł
Podatek VAT 23 % 406
Kwota netto 1764 zł

  Frazy powiązane:

 • 2170 brutto ile to netto
 • podstawa 2170 brutto
 • 2100 brutto ile tona czysto
 • 2170 brutto to ile netto
 • 2171brutto ile to netto
 • 17 52 brutto ile to netto
 • 2170 brotto ile to netto
 • 2170 zł brutto ile to netto
 • ile netto za pelen etat minimum 2017
 • 2170 netto ile to brutto
 • 2170 brutto ile to netto 2015
 • brutto ile netto na umowe o prace
 • ile to jest 2170 brutto na reke
 • ile to 2170 brutto
 • zarobki brutto 2170
 • 14.29bruto ile to netto umowa o prace
 • 2170 brutto ile to nettp
 • 126 zl brutto.ile netto
 • pensja netto 2170
 • 2171 brutto ile to netto

Najciekawsze: