2170 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1577.97
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2170 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2170 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2170 = 211.792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2170 = 32.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2170 = 53.165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 297.507 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2170 - 297.507 = 1872.493 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1872.493 * 9% = 168.52 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1872.493 * 7,75% = 145.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2170 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 297.507 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2170 zł - 297.507 zł - 111.25 zł = 1761 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1761 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1761 * 18%) - 46,33 zł = 270.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 270.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1872.493 * 7,75 % = 145.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1761 zł - 145.12 zł = 126 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2170 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 297.507 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 168.52 zł

  Zaliczka na podatek - 126 zł

  Wynagrodzenie netto: 2170 zł - 297.507 zł - 168.52 zł -126 zł = 1577.97 zł


  Frazy powiązane:

 • 2170 brutto ile to netto
 • podstawa 2170 brutto
 • 2100 brutto ile tona czysto
 • 2170 brutto to ile netto
 • 17 52 brutto ile to netto
 • 2170 brotto ile to netto
 • 2170 zł brutto ile to netto
 • ile netto za pelen etat minimum 2017
 • 2170 netto ile to brutto
 • 2170 brutto ile to netto 2015
 • brutto ile netto na umowe o prace
 • ile to jest 2170 brutto na reke
 • ile to 2170 brutto
 • zarobki brutto 2170
 • 14.29bruto ile to netto umowa o prace
 • 2170 brutto ile to nettp
 • 126 zl brutto.ile netto
 • pensja netto 2170
 • 2171 brutto ile to netto
 • 2170 zl ile to netto

Najciekawsze: