21000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

14699.02
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 21000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 21000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 21000 = 2049.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 21000 = 315 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 21000 = 514.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2879.1 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21000 - 2879.1 = 18120.9 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 18120.9 * 9% = 1630.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 18120.9 * 7,75% = 1404.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 21000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2879.1 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 21000 zł - 2879.1 zł - 111.25 zł = 18010 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 18010 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (18010 * 18%) - 46,33 zł = 3195.47 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3195.47 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 18120.9 * 7,75 % = 1404.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 18010 zł - 1404.37 zł = 1791 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 21000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2879.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1630.88 zł

  Zaliczka na podatek - 1791 zł

  Wynagrodzenie netto: 21000 zł - 2879.1 zł - 1630.88 zł -1791 zł = 14699.02 zł


  Frazy powiązane:

 • 21000 brutto ile to netto
 • 21000 netto ile to brutto
 • 21000 brutto
 • 21 000 brutto ile to netto
 • 21000 brutto ile netto
 • 21000 ile to jest netto
 • 21 000 zł brutto ile to netto
 • 21000 brutto in netto españa
 • 21000brutto ile to netto
 • brutto 21
 • 21000 brutto ile to netto 2016
 • 23% vat od 21000
 • 21000 brutto koron ile to netto
 • 21000
 • Y 21 000 ile to zł

Najciekawsze: