21000 zł brutto, ile to netto?

 

14876.02 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2049.6 zł
Składka rentowa 315 zł
Składka chorobowa 514.5 zł
Składka zdrowotna 1630.88 zł
Zaliczka na podatek 1614 zł

15285.39 zł
netto (na rękę)

18144 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2049.6 zł
Składka rentowa 315 zł
Składka chorobowa 514.5 zł
Składka zdrowotna 1630.88 zł
Zaliczka na podatek 1204.63zł

18144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2856 zł

17073 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3927 zł

Umowa o pracę

14876.02
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 21000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 21000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 21000 = 2049.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 21000 = 315 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 21000 = 514.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2879.1 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21000 - 2879.1 = 18120.9 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 18120.9 * 9% = 1630.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 18120.9 * 7,75% = 1404.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 21000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2879.1 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 21000 zł - 2879.1 zł - 111.25 zł = 18010 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 18010 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (18010 * 7%) - 46,33 zł = 3017.94 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3017.94 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 18120.9 * 7,75 % = 1404.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 18010 zł - 1404.37 zł = 1614 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 21000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2879.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1630.88 zł

  Zaliczka na podatek - 1614 zł

  Wynagrodzenie netto: 21000 zł - 2879.1 zł - 1630.88 zł -1614 zł = 14876.02 zł

Umowa zlecenie

15285.39
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2049.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 315 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 514.5 zł
Razem składki ZUS 2879.1 zł
Koszty uzyskania 20% 3624.18 zł
Podstawa opodatkowania 14497 zł
Zaliczka na podatek 1204.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1404.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1630.88 zł
Kwota netto (na rękę) 15285.39 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 18144 zł

Umowa o dzieło

18144
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 21000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 19215 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 18144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 21000 zł
Podstawa opodatkowania 10500 zł
Koszty uzyskania 10500 zł
Podatek do US 17% 1785 zł
Kwota netto (na rękę) 19215 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 21000 zł
Podstawa opodatkowania 4200 zł
Koszty uzyskania 16800 zł
Podatek do US 17% 2856 zł
Kwota netto (na rękę) 18144 zł

Umowa B2B

17073
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 21000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 17073 Sprawdzenie działania: 17073 netto * 23% = 3927 (to nasza kwota VAT) 17073 netto + 3927 VAT = 21000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 21000 zł
Podatek VAT 23 % 3927
Kwota netto 17073 zł

  Frazy powiązane:

 • 21000 brutto ile to netto
 • 21000 brutto
 • 21000 netto ile to brutto
 • 21 000 brutto ile to netto
 • 21 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 21000 brutto ile netto
 • 21000
 • 21000 ile to jest netto
 • 21 000 zł brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/21000
 • 21000 brutto in netto españa
 • 21000brutto ile to netto
 • brutto 21
 • 21000 brutto ile to netto 2016
 • 23% vat od 21000
 • 21000 brutto koron ile to netto
 • Y 21 000 ile to zł