2088 zł brutto, ile to netto?

 

1535.58 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 203.7888 zł
Składka rentowa 31.32 zł
Składka chorobowa 51.156 zł
Składka zdrowotna 162.16 zł
Zaliczka na podatek 104 zł

1520.21 zł
netto (na rękę)

1804 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 203.7888 zł
Składka rentowa 31.32 zł
Składka chorobowa 51.156 zł
Składka zdrowotna 162.16 zł
Zaliczka na podatek 119.37zł

1804.032 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 283.968 zł

1698 zł
netto (na rękę)VAT 23% 390 zł

Umowa o pracę

1535.58
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2088 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2088 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2088 = 203.7888 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2088 = 31.32 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2088 = 51.156 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 286.2648 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2088 - 286.2648 = 1801.7352 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1801.7352 * 9% = 162.16 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1801.7352 * 7,75% = 139.63 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2088 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 286.2648 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2088 zł - 286.2648 zł - 111.25 zł = 1690 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1690 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1690 * 7%) - 46,33 zł = 243.54 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 243.54 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1801.7352 * 7,75 % = 139.63 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1690 zł - 139.63 zł = 104 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2088 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 286.2648 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 162.16 zł

  Zaliczka na podatek - 104 zł

  Wynagrodzenie netto: 2088 zł - 286.2648 zł - 162.16 zł -104 zł = 1535.58 zł

Umowa zlecenie

1520.21
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 203.7888 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.32 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 51.156 zł
Razem składki ZUS 286.2648 zł
Koszty uzyskania 20% 360.34704 zł
Podstawa opodatkowania 1441 zł
Zaliczka na podatek 119.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 139.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 162.16 zł
Kwota netto (na rękę) 1520.21 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1804 zł

Umowa o dzieło

1804.032
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2088 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1910.52 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1804.032 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2088 zł
Podstawa opodatkowania 1044 zł
Koszty uzyskania 1044 zł
Podatek do US 17% 177.48 zł
Kwota netto (na rękę) 1910.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2088 zł
Podstawa opodatkowania 417.6 zł
Koszty uzyskania 1670.4 zł
Podatek do US 17% 283.968 zł
Kwota netto (na rękę) 1804.032 zł

Umowa B2B

1698
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2088 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1698 Sprawdzenie działania: 1698 netto * 23% = 390 (to nasza kwota VAT) 1698 netto + 390 VAT = 2088 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2088 zł
Podatek VAT 23 % 390
Kwota netto 1698 zł

  Frazy powiązane:

 • 2088 brutto
 • 2088 brutto zlecenie student
 • ile to jest 2088 zł brutto
 • 2088 ile netto
 • netto od 2088 zl