2070 zł brutto, ile to netto?

 

1522.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 202.032 zł
Składka rentowa 31.05 zł
Składka chorobowa 50.715 zł
Składka zdrowotna 160.76 zł
Zaliczka na podatek 103 zł

1506.87 zł
netto (na rękę)

1788 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 202.032 zł
Składka rentowa 31.05 zł
Składka chorobowa 50.715 zł
Składka zdrowotna 160.76 zł
Zaliczka na podatek 118.57zł

1788.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 281.52 zł

1683 zł
netto (na rękę)VAT 23% 387 zł

Umowa o pracę

1522.44
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2070 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2070 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2070 = 202.032 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2070 = 31.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2070 = 50.715 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 283.797 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2070 - 283.797 = 1786.203 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1786.203 * 9% = 160.76 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1786.203 * 7,75% = 138.43 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2070 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 283.797 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2070 zł - 283.797 zł - 111.25 zł = 1675 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1675 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1675 * 7%) - 46,33 zł = 240.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 240.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1786.203 * 7,75 % = 138.43 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1675 zł - 138.43 zł = 103 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2070 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 283.797 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 160.76 zł

  Zaliczka na podatek - 103 zł

  Wynagrodzenie netto: 2070 zł - 283.797 zł - 160.76 zł -103 zł = 1522.44 zł

Umowa zlecenie

1506.87
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 202.032 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 50.715 zł
Razem składki ZUS 283.797 zł
Koszty uzyskania 20% 357.2406 zł
Podstawa opodatkowania 1429 zł
Zaliczka na podatek 118.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 138.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 160.76 zł
Kwota netto (na rękę) 1506.87 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1788 zł

Umowa o dzieło

1788.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2070 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1894.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1788.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2070 zł
Podstawa opodatkowania 1035 zł
Koszty uzyskania 1035 zł
Podatek do US 17% 175.95 zł
Kwota netto (na rękę) 1894.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2070 zł
Podstawa opodatkowania 414 zł
Koszty uzyskania 1656 zł
Podatek do US 17% 281.52 zł
Kwota netto (na rękę) 1788.48 zł

Umowa B2B

1683
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2070 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1683 Sprawdzenie działania: 1683 netto * 23% = 387 (to nasza kwota VAT) 1683 netto + 387 VAT = 2070 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2070 zł
Podatek VAT 23 % 387
Kwota netto 1683 zł

  Frazy powiązane:

 • 2070 brutto ile to netto 2016
 • 2070 brutto ile to netto
 • 2070 brutto ile to netto 2015
 • 2070 brutto
 • 2070 brutto ile netto
 • 2070 ile to netto
 • 2070 zł brutto ile to netto
 • pracownik ochrony umowa zlecenie 13.70 brutto ile netto
 • placa 2070 brutto
 • 2070 brutto
 • 2070 brutto ile to neto
 • 2070 brutto ile wychodzi netto
 • płace przy wynagrodzeniu brutto 2070 zł
 • wynagrodzenie brutto wynosilo 2070
 • 2070brutto ile to netto
 • 500zł na dziecko 800zlbrutto czy netto
 • 2070 jaka to brutto
 • dziecko zarobiło brutto 3300 od umowy o dzieło 50%kosztu uzyskania czy nie syraci ugli
 • ile na rękę renta 2070 brutto
 • Ile to jest netto do reki z 2tysbruto

Najciekawsze: