2070 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1508.44
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2070 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2070 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2070 = 202.032 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2070 = 31.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2070 = 50.715 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 283.797 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2070 - 283.797 = 1786.203 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1786.203 * 9% = 160.76 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1786.203 * 7,75% = 138.43 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2070 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 283.797 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2070 zł - 283.797 zł - 111.25 zł = 1675 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1675 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1675 * 18%) - 46,33 zł = 255.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 255.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1786.203 * 7,75 % = 138.43 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1675 zł - 138.43 zł = 117 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2070 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 283.797 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 160.76 zł

  Zaliczka na podatek - 117 zł

  Wynagrodzenie netto: 2070 zł - 283.797 zł - 160.76 zł -117 zł = 1508.44 zł


  Frazy powiązane:

 • 2070 brutto ile to netto 2016
 • 2070 brutto ile to netto
 • 2070 brutto ile to netto 2015
 • 2070 brutto
 • 2070 brutto ile netto
 • 2070 ile to netto
 • 2070 zł brutto ile to netto
 • pracownik ochrony umowa zlecenie 13.70 brutto ile netto
 • placa 2070 brutto
 • 2070 brutto ile wychodzi netto
 • płace przy wynagrodzeniu brutto 2070 zł
 • wynagrodzenie brutto wynosilo 2070
 • 2070brutto ile to netto
 • 500zł na dziecko 800zlbrutto czy netto
 • dziecko zarobiło brutto 3300 od umowy o dzieło 50%kosztu uzyskania czy nie syraci ugli
 • ile na rękę renta 2070 brutto
 • Ile to jest netto do reki z 2tysbruto
 • 2070 brutto ile to netto 2016 oblicz

Najciekawsze: