2021 zł brutto, ile to netto?

 

1487.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 197.2496 zł
Składka rentowa 30.315 zł
Składka chorobowa 49.5145 zł
Składka zdrowotna 156.95 zł
Zaliczka na podatek 99 zł

1471.12 zł
netto (na rękę)

1746 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 197.2496 zł
Składka rentowa 30.315 zł
Składka chorobowa 49.5145 zł
Składka zdrowotna 156.95 zł
Zaliczka na podatek 115.85zł

1746.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 274.856 zł

1643 zł
netto (na rękę)VAT 23% 378 zł

Umowa o pracę

1487.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2021 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2021 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2021 = 197.2496 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2021 = 30.315 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2021 = 49.5145 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 277.0791 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2021 - 277.0791 = 1743.9209 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1743.9209 * 9% = 156.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1743.9209 * 7,75% = 135.15 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2021 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 277.0791 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2021 zł - 277.0791 zł - 111.25 zł = 1633 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1633 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1633 * 7%) - 46,33 zł = 233.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 233.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1743.9209 * 7,75 % = 135.15 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1633 zł - 135.15 zł = 99 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2021 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 277.0791 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.95 zł

  Zaliczka na podatek - 99 zł

  Wynagrodzenie netto: 2021 zł - 277.0791 zł - 156.95 zł -99 zł = 1487.97 zł

Umowa zlecenie

1471.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 197.2496 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.315 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.5145 zł
Razem składki ZUS 277.0791 zł
Koszty uzyskania 20% 348.78418 zł
Podstawa opodatkowania 1395 zł
Zaliczka na podatek 115.85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 135.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.95 zł
Kwota netto (na rękę) 1471.12 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1746 zł

Umowa o dzieło

1746.144
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2021 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1849.215 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1746.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2021 zł
Podstawa opodatkowania 1010.5 zł
Koszty uzyskania 1010.5 zł
Podatek do US 17% 171.785 zł
Kwota netto (na rękę) 1849.215 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2021 zł
Podstawa opodatkowania 404.2 zł
Koszty uzyskania 1616.8 zł
Podatek do US 17% 274.856 zł
Kwota netto (na rękę) 1746.144 zł

Umowa B2B

1643
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2021 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1643 Sprawdzenie działania: 1643 netto * 23% = 378 (to nasza kwota VAT) 1643 netto + 378 VAT = 2021 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2021 zł
Podatek VAT 23 % 378
Kwota netto 1643 zł

  Frazy powiązane:

 • kalkulator wynagrodzeń brutto netto 2021
 • kalkulator wynagrodzenia 2021 etat
 • kalkulator netto brutto 2021
 • kwota netto 2021
 • płaca brutto netto
 • zaliczka na podatek dochodowy 2021 kalkulator
 • kalkulator umowy zlecenia 2021
 • kalkulator umowy o prace 2021
 • kalkulator płac
 • kalkulator wynagrodzeń netto brutto 2021
 • wynagrodzenie brutto ile netto 2021
 • wynagrodzenie netto brutto 2021
 • kalkulator wynagrodzeń z umowy zlecenia na 2021r.
 • kalkulator zarobkow brutto netto
 • jak wyliczyc emeryturę netto z brutto kalkulator
 • zarobki brutto netto 2021
 • przlicznik pensji
 • kalkultaor wynagrodzen
 • kalkulato podatkowy
 • kalkulator wynagrodzenia w 2021r

Najciekawsze: