2020 zł brutto, ile to netto?

 

1487.18 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 197.152 zł
Składka rentowa 30.3 zł
Składka chorobowa 49.49 zł
Składka zdrowotna 156.88 zł
Zaliczka na podatek 99 zł

1470.27 zł
netto (na rękę)

1745 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 197.152 zł
Składka rentowa 30.3 zł
Składka chorobowa 49.49 zł
Składka zdrowotna 156.88 zł
Zaliczka na podatek 115.91zł

1745.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 274.72 zł

1642 zł
netto (na rękę)VAT 23% 378 zł

Umowa o pracę

1487.18
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2020 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2020 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2020 = 197.152 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2020 = 30.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2020 = 49.49 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.942 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2020 - 276.942 = 1743.058 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1743.058 * 9% = 156.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1743.058 * 7,75% = 135.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2020 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.942 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2020 zł - 276.942 zł - 111.25 zł = 1632 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1632 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1632 * 7%) - 46,33 zł = 233.68 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 233.68 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1743.058 * 7,75 % = 135.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1632 zł - 135.09 zł = 99 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2020 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.942 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.88 zł

  Zaliczka na podatek - 99 zł

  Wynagrodzenie netto: 2020 zł - 276.942 zł - 156.88 zł -99 zł = 1487.18 zł

Umowa zlecenie

1470.27
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 197.152 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.49 zł
Razem składki ZUS 276.942 zł
Koszty uzyskania 20% 348.6116 zł
Podstawa opodatkowania 1394 zł
Zaliczka na podatek 115.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 135.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.88 zł
Kwota netto (na rękę) 1470.27 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1745 zł

Umowa o dzieło

1745.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2020 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1848.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1745.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2020 zł
Podstawa opodatkowania 1010 zł
Koszty uzyskania 1010 zł
Podatek do US 17% 171.7 zł
Kwota netto (na rękę) 1848.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2020 zł
Podstawa opodatkowania 404 zł
Koszty uzyskania 1616 zł
Podatek do US 17% 274.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1745.28 zł

Umowa B2B

1642
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2020 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1642 Sprawdzenie działania: 1642 netto * 23% = 378 (to nasza kwota VAT) 1642 netto + 378 VAT = 2020 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2020 zł
Podatek VAT 23 % 378
Kwota netto 1642 zł

  Frazy powiązane:

 • kalkulator brutto netto 2020
 • brutto netto 2020
 • kalkulator wynagrodzeń 2020
 • 17 zł brutto ile to netto umowa zlecenie 2020
 • 2020 brutto ile to netto
 • umowa zlecenie 2020 netto
 • kalkulator emerytury brutto netto 2020
 • 3/4 etatu netto 2020
 • kalkulator umowa zlecenie 2020
 • kalkulator umowy zlecenia 2020
 • 2020 brutto ile to netto 2016
 • umowa o dzieło 2020
 • kalkulator wynagrodzeń umowa zlecenie 2020
 • kalkulator umowa o pracę 2020
 • netto brutto 2020
 • brutto ile to netto 2020
 • netto 2020
 • 2800 netto ile to brutto 2020
 • 2020 brutto
 • ile brutto ile netto 2020

Najciekawsze: