2020 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1474.18
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2020 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2020 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2020 = 197.152 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2020 = 30.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2020 = 49.49 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.942 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2020 - 276.942 = 1743.058 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1743.058 * 9% = 156.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1743.058 * 7,75% = 135.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2020 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.942 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2020 zł - 276.942 zł - 111.25 zł = 1632 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1632 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1632 * 18%) - 46,33 zł = 247.43 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 247.43 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1743.058 * 7,75 % = 135.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1632 zł - 135.09 zł = 112 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2020 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.942 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.88 zł

  Zaliczka na podatek - 112 zł

  Wynagrodzenie netto: 2020 zł - 276.942 zł - 156.88 zł -112 zł = 1474.18 zł


  Frazy powiązane:

 • 2020 brutto ile to netto
 • 2020 brutto ile to netto 2016
 • 2020 brutto
 • najniższa krajowa 2020
 • 2020zl brutto
 • 2020 brutto ile to netto na godzine
 • ile wezme na reke na umowie o prace 2020zl
 • 4000 brutto ile to netto 2014
 • 2020zl brutto netto 2017
 • wynagrodzrniebrutto 2020 zaliczka podatek
 • 2020 ile to netto
 • 2024 brutto ile to netto
 • 2020 brutu ile netto
 • ile netto z 2020 zl
 • ile netto z 2020
 • 2020 dochod brutto ile podatek
 • 2020 pensja brutto plus 4 noce
 • 2020 brutto to ile netto
 • ile wyniesie wynagrodzenie przy kwocie brutto 2020
 • Na umowie 2020 ile na rękę

Najciekawsze: