2019 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1473.4
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2019 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2019 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2019 = 197.0544 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2019 = 30.285 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2019 = 49.4655 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.8049 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2019 - 276.8049 = 1742.1951 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1742.1951 * 9% = 156.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1742.1951 * 7,75% = 135.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2019 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.8049 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2019 zł - 276.8049 zł - 111.25 zł = 1631 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1631 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1631 * 18%) - 46,33 zł = 247.25 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 247.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1742.1951 * 7,75 % = 135.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1631 zł - 135.02 zł = 112 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2019 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.8049 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.8 zł

  Zaliczka na podatek - 112 zł

  Wynagrodzenie netto: 2019 zł - 276.8049 zł - 156.8 zł -112 zł = 1473.4 zł


  Frazy powiązane:

 • najniższa krajowa 2019
 • najnizsza krajowa 2019r
 • najnizsza krajowa 2019 netto
 • płaca minimalna 2019
 • płaca minimalna 2019 w polsce
 • najniższa krajowa 2019 netto
 • minimalne wynagrodzenie 2019
 • placa minimalna 2019
 • minimalne wynagrodzenie w 2019
 • najniższa krajowa 2019 roku
 • brutto netto 2019
 • minimalna krajowa 2019
 • 2019 brutto netto
 • pensja minimalna 2019
 • 3/4 etatu najnizsza krajowa 2019 netto
 • 2019 rok 2000brutto ile netto
 • najnizsza krajowa2019
 • 239.80 brutto ile to netto
 • minimalna pensja 2019
 • jaka moze byc najnizsza krajowa w 2019

Najciekawsze: