2019 zł brutto, ile to netto?

 

1487.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 197.0544 zł
Składka rentowa 30.285 zł
Składka chorobowa 49.4655 zł
Składka zdrowotna 156.8 zł
Zaliczka na podatek 98 zł

1469.42 zł
netto (na rękę)

1744 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 197.0544 zł
Składka rentowa 30.285 zł
Składka chorobowa 49.4655 zł
Składka zdrowotna 156.8 zł
Zaliczka na podatek 115.98zł

1744.416 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 274.584 zł

1641 zł
netto (na rękę)VAT 23% 378 zł

Umowa o pracę

1487.4
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2019 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2019 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2019 = 197.0544 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2019 = 30.285 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2019 = 49.4655 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.8049 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2019 - 276.8049 = 1742.1951 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1742.1951 * 9% = 156.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1742.1951 * 7,75% = 135.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2019 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.8049 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2019 zł - 276.8049 zł - 111.25 zł = 1631 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1631 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1631 * 7%) - 46,33 zł = 233.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 233.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1742.1951 * 7,75 % = 135.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1631 zł - 135.02 zł = 98 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2019 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.8049 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.8 zł

  Zaliczka na podatek - 98 zł

  Wynagrodzenie netto: 2019 zł - 276.8049 zł - 156.8 zł -98 zł = 1487.4 zł

Umowa zlecenie

1469.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 197.0544 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.285 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.4655 zł
Razem składki ZUS 276.8049 zł
Koszty uzyskania 20% 348.43902 zł
Podstawa opodatkowania 1394 zł
Zaliczka na podatek 115.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 135.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1469.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1744 zł

Umowa o dzieło

1744.416
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2019 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1847.385 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1744.416 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2019 zł
Podstawa opodatkowania 1009.5 zł
Koszty uzyskania 1009.5 zł
Podatek do US 17% 171.615 zł
Kwota netto (na rękę) 1847.385 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2019 zł
Podstawa opodatkowania 403.8 zł
Koszty uzyskania 1615.2 zł
Podatek do US 17% 274.584 zł
Kwota netto (na rękę) 1744.416 zł

Umowa B2B

1641
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2019 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1641 Sprawdzenie działania: 1641 netto * 23% = 378 (to nasza kwota VAT) 1641 netto + 378 VAT = 2019 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2019 zł
Podatek VAT 23 % 378
Kwota netto 1641 zł

  Frazy powiązane:

 • kalkulator płacy netto brutto 2019
 • 14 70 brutto ile to netto 2019
 • brutto netto 2019
 • kalkulator brutto netto 2019
 • netto brutto 2019
 • najniższa krajowa 2019
 • brutto ile to netto 2019
 • wynagrodzenie 2019 netto
 • netto 2019
 • brutto netto kalkulator 2019
 • wynagrodzenie brutto 2019
 • brutto ile to na rękę 2019
 • kalkulator netto brutto 2019
 • netto ile to brutto 2019
 • najnizsza krajowa 2019r
 • najnizsza krajowa 2019 netto
 • ile to netto 2019
 • najnizsza krajowa 2019 netto kalkulator
 • brutto netto umowa zlecenie 2019
 • płaca minimalna 2019

Najciekawsze: