2018 zł brutto, ile to netto?

 

1486.61 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 196.9568 zł
Składka rentowa 30.27 zł
Składka chorobowa 49.441 zł
Składka zdrowotna 156.72 zł
Zaliczka na podatek 98 zł

1468.56 zł
netto (na rękę)

1744 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 196.9568 zł
Składka rentowa 30.27 zł
Składka chorobowa 49.441 zł
Składka zdrowotna 156.72 zł
Zaliczka na podatek 116.05zł

1743.552 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 274.448 zł

1641 zł
netto (na rękę)VAT 23% 377 zł

Umowa o pracę

1486.61
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2018 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2018 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2018 = 196.9568 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2018 = 30.27 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2018 = 49.441 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.6678 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2018 - 276.6678 = 1741.3322 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1741.3322 * 9% = 156.72 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1741.3322 * 7,75% = 134.95 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2018 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.6678 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2018 zł - 276.6678 zł - 111.25 zł = 1630 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1630 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1630 * 7%) - 46,33 zł = 233.34 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 233.34 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1741.3322 * 7,75 % = 134.95 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1630 zł - 134.95 zł = 98 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2018 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.6678 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.72 zł

  Zaliczka na podatek - 98 zł

  Wynagrodzenie netto: 2018 zł - 276.6678 zł - 156.72 zł -98 zł = 1486.61 zł

Umowa zlecenie

1468.56
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 196.9568 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.27 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.441 zł
Razem składki ZUS 276.6678 zł
Koszty uzyskania 20% 348.26644 zł
Podstawa opodatkowania 1393 zł
Zaliczka na podatek 116.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1468.56 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1744 zł

Umowa o dzieło

1743.552
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2018 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1846.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1743.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2018 zł
Podstawa opodatkowania 1009 zł
Koszty uzyskania 1009 zł
Podatek do US 17% 171.53 zł
Kwota netto (na rękę) 1846.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2018 zł
Podstawa opodatkowania 403.6 zł
Koszty uzyskania 1614.4 zł
Podatek do US 17% 274.448 zł
Kwota netto (na rękę) 1743.552 zł

Umowa B2B

1641
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2018 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1641 Sprawdzenie działania: 1641 netto * 23% = 377 (to nasza kwota VAT) 1641 netto + 377 VAT = 2018 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2018 zł
Podatek VAT 23 % 377
Kwota netto 1641 zł

  Frazy powiązane:

 • najnizsza krajowa 2018
 • najniższa krajowa 2018
 • najniższa krajowa 2018 netto
 • płaca minimalna 2018
 • najnisza krajowa 2018
 • 13.70 brutto ile to netto 2018
 • najnizsza krajowa w 2018
 • 2500 brutto ile to netto 2018
 • najnizsza krajowa2018
 • najnizsza krajowa 2018 kalkulator
 • najnizsza krajowa 2019
 • najnizsza krajowa netto 2018
 • najnizsza krajowa od 2018
 • $4.95 ile to jest zł
 • najniższa krajowa w 2018
 • płaca minimalna 2018 netto
 • minimalna krajowa 2018
 • zaliczka na podatsk najnizsza krajowa 2018
 • brutto ile to netto 2018
 • kalkulator wynagrodzeń 2018

Najciekawsze: