2018 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1472.61
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2018 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2018 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2018 = 196.9568 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2018 = 30.27 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2018 = 49.441 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.6678 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2018 - 276.6678 = 1741.3322 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1741.3322 * 9% = 156.72 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1741.3322 * 7,75% = 134.95 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2018 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.6678 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2018 zł - 276.6678 zł - 111.25 zł = 1630 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1630 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1630 * 18%) - 46,33 zł = 247.07 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 247.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1741.3322 * 7,75 % = 134.95 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1630 zł - 134.95 zł = 112 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2018 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.6678 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.72 zł

  Zaliczka na podatek - 112 zł

  Wynagrodzenie netto: 2018 zł - 276.6678 zł - 156.72 zł -112 zł = 1472.61 zł


  Frazy powiązane:

 • najnizsza krajowa 2018
 • najniższa krajowa 2018
 • najniższa krajowa 2018 netto
 • płaca minimalna 2018
 • najnisza krajowa 2018
 • 13.70 brutto ile to netto 2018
 • najnizsza krajowa w 2018
 • 2500 brutto ile to netto 2018
 • najnizsza krajowa2018
 • najnizsza krajowa 2019
 • najnizsza krajowa netto 2018
 • najnizsza krajowa od 2018
 • najnizsza krajowa 2018 kalkulator
 • najniższa krajowa w 2018
 • płaca minimalna 2018 netto
 • minimalna krajowa 2018
 • kalkulator wynagrodzeń 2018
 • brutto ile to netto 2018
 • najniższe krajowa 2018
 • najniższa krajowa netto 2018

Najciekawsze: