2017 zł brutto, ile to netto?

 

1485.83 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 196.8592 zł
Składka rentowa 30.255 zł
Składka chorobowa 49.4165 zł
Składka zdrowotna 156.64 zł
Zaliczka na podatek 98 zł

1467.72 zł
netto (na rękę)

1743 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 196.8592 zł
Składka rentowa 30.255 zł
Składka chorobowa 49.4165 zł
Składka zdrowotna 156.64 zł
Zaliczka na podatek 116.11zł

1742.688 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 274.312 zł

1640 zł
netto (na rękę)VAT 23% 377 zł

Umowa o pracę

1485.83
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2017 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2017 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2017 = 196.8592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2017 = 30.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2017 = 49.4165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.5307 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2017 - 276.5307 = 1740.4693 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1740.4693 * 9% = 156.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1740.4693 * 7,75% = 134.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2017 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.5307 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2017 zł - 276.5307 zł - 111.25 zł = 1629 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1629 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1629 * 7%) - 46,33 zł = 233.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 233.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1740.4693 * 7,75 % = 134.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1629 zł - 134.89 zł = 98 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2017 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.5307 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.64 zł

  Zaliczka na podatek - 98 zł

  Wynagrodzenie netto: 2017 zł - 276.5307 zł - 156.64 zł -98 zł = 1485.83 zł

Umowa zlecenie

1467.72
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 196.8592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.4165 zł
Razem składki ZUS 276.5307 zł
Koszty uzyskania 20% 348.09386 zł
Podstawa opodatkowania 1392 zł
Zaliczka na podatek 116.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.64 zł
Kwota netto (na rękę) 1467.72 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1743 zł

Umowa o dzieło

1742.688
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1845.555 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1742.688 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2017 zł
Podstawa opodatkowania 1008.5 zł
Koszty uzyskania 1008.5 zł
Podatek do US 17% 171.445 zł
Kwota netto (na rękę) 1845.555 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2017 zł
Podstawa opodatkowania 403.4 zł
Koszty uzyskania 1613.6 zł
Podatek do US 17% 274.312 zł
Kwota netto (na rękę) 1742.688 zł

Umowa B2B

1640
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2017 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1640 Sprawdzenie działania: 1640 netto * 23% = 377 (to nasza kwota VAT) 1640 netto + 377 VAT = 2017 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2017 zł
Podatek VAT 23 % 377
Kwota netto 1640 zł

  Frazy powiązane:

 • 4000 brutto ile to netto 2017
 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2017
 • najniższa krajowa 2017
 • 2600 brutto ile to netto 2017
 • 3/4 etatu 2017 netto
 • brutto netto 2017
 • najniższa krajowa 2017 netto kalkulator
 • najniższa krajowa 2017 netto
 • 1800 brutto ile to netto 2017
 • najniższa krajowa 2017 na 3/4 etatu
 • brutto ile to netto 2017
 • umowa zlecenie 2017 netto
 • pol etatu 2017 netto
 • 3/4 etatu ile na reke 2017
 • 1/2 etatu wynagrodzenie 2017
 • 3/4 etatu 2017
 • 3/4 etatu wynagrodzenie 2017
 • najniższa krajowa 2017 na rękę
 • 5800 brutto ile to netto 2017
 • pół etatu wynagrodzenie netto 2017

Najciekawsze: