2017 zł brutto, ile to netto?

1471.83
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2017 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2017 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2017 = 196.8592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2017 = 30.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2017 = 49.4165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.5307 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2017 - 276.5307 = 1740.4693 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1740.4693 * 9% = 156.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1740.4693 * 7,75% = 134.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2017 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.5307 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2017 zł - 276.5307 zł - 111.25 zł = 1629 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1629 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1629 * 18%) - 46,33 zł = 246.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 246.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1740.4693 * 7,75 % = 134.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1629 zł - 134.89 zł = 112 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2017 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.5307 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.64 zł

  Zaliczka na podatek - 112 zł

  Wynagrodzenie netto: 2017 zł - 276.5307 zł - 156.64 zł -112 zł = 1471.83 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 196.8592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.4165 zł
Razem składki ZUS 276.5307 zł
Koszty uzyskania 20% 348.09386 zł
Podstawa opodatkowania 1392 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.642237 zł
Kwota netto (na rękę) 1467.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1727 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1835.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1726.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2017 zł
Podstawa opodatkowania 1008.5 zł
Koszty uzyskania 1008.5 zł
Podatek do US 18% 181.53 zł
Kwota netto (na rękę) 1835.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2017 zł
Podstawa opodatkowania 403.4 zł
Koszty uzyskania 1613.6 zł
Podatek do US 18% 290.448 zł
Kwota netto (na rękę) 1726.552 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2017 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1640 Sprawdzenie działania: 1640 netto * 23% = 377 (to nasza kwota VAT) 1640 netto + 377 VAT = 2017 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2017 zł
Podatek VAT 23 % 377
Kwota netto 1640 zł

  Frazy powiązane:

 • 4000 brutto ile to netto 2017
 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2017
 • najniższa krajowa 2017
 • 2600 brutto ile to netto 2017
 • 3/4 etatu 2017 netto
 • brutto netto 2017
 • najniższa krajowa 2017 netto kalkulator
 • najniższa krajowa 2017 netto
 • 1800 brutto ile to netto 2017
 • najniższa krajowa 2017 na 3/4 etatu
 • brutto ile to netto 2017
 • umowa zlecenie 2017 netto
 • pol etatu 2017 netto
 • 3/4 etatu ile na reke 2017
 • 1/2 etatu wynagrodzenie 2017
 • 3/4 etatu 2017
 • 3/4 etatu wynagrodzenie 2017
 • najniższa krajowa 2017 na rękę
 • 5800 brutto ile to netto 2017
 • pół etatu wynagrodzenie netto 2017

Najciekawsze: