2017 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1471.83
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2017 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2017 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2017 = 196.8592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2017 = 30.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2017 = 49.4165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.5307 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2017 - 276.5307 = 1740.4693 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1740.4693 * 9% = 156.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1740.4693 * 7,75% = 134.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2017 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.5307 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2017 zł - 276.5307 zł - 111.25 zł = 1629 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1629 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1629 * 18%) - 46,33 zł = 246.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 246.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1740.4693 * 7,75 % = 134.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1629 zł - 134.89 zł = 112 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2017 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.5307 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.64 zł

  Zaliczka na podatek - 112 zł

  Wynagrodzenie netto: 2017 zł - 276.5307 zł - 156.64 zł -112 zł = 1471.83 zł


  Frazy powiązane:

 • 4000 brutto ile to netto 2017
 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2017
 • najniższa krajowa 2017
 • 2600 brutto ile to netto 2017
 • 3/4 etatu 2017 netto
 • brutto netto 2017
 • najniższa krajowa 2017 netto kalkulator
 • najniższa krajowa 2017 netto
 • 1800 brutto ile to netto 2017
 • najniższa krajowa 2017 na 3/4 etatu
 • brutto ile to netto 2017
 • umowa zlecenie 2017 netto
 • pol etatu 2017 netto
 • 3/4 etatu ile na reke 2017
 • 1/2 etatu wynagrodzenie 2017
 • 3/4 etatu 2017
 • 3/4 etatu wynagrodzenie 2017
 • najniższa krajowa 2017 na rękę
 • 5800 brutto ile to netto 2017
 • pół etatu wynagrodzenie netto 2017

Najciekawsze: