2010 zł brutto, ile to netto?

 

1480.33 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 196.176 zł
Składka rentowa 30.15 zł
Składka chorobowa 49.245 zł
Składka zdrowotna 156.1 zł
Zaliczka na podatek 98 zł

1462.75 zł
netto (na rękę)

1737 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 196.176 zł
Składka rentowa 30.15 zł
Składka chorobowa 49.245 zł
Składka zdrowotna 156.1 zł
Zaliczka na podatek 115.58zł

1736.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 273.36 zł

1634 zł
netto (na rękę)VAT 23% 376 zł

Umowa o pracę

1480.33
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2010 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2010 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2010 = 196.176 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2010 = 30.15 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2010 = 49.245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 275.571 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2010 - 275.571 = 1734.429 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1734.429 * 9% = 156.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1734.429 * 7,75% = 134.42 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2010 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 275.571 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2010 zł - 275.571 zł - 111.25 zł = 1623 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1623 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1623 * 7%) - 46,33 zł = 232.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 232.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1734.429 * 7,75 % = 134.42 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1623 zł - 134.42 zł = 98 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2010 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 275.571 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.1 zł

  Zaliczka na podatek - 98 zł

  Wynagrodzenie netto: 2010 zł - 275.571 zł - 156.1 zł -98 zł = 1480.33 zł

Umowa zlecenie

1462.75
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 196.176 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.15 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.245 zł
Razem składki ZUS 275.571 zł
Koszty uzyskania 20% 346.8858 zł
Podstawa opodatkowania 1388 zł
Zaliczka na podatek 115.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.1 zł
Kwota netto (na rękę) 1462.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1737 zł

Umowa o dzieło

1736.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2010 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1839.15 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1736.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2010 zł
Podstawa opodatkowania 1005 zł
Koszty uzyskania 1005 zł
Podatek do US 17% 170.85 zł
Kwota netto (na rękę) 1839.15 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2010 zł
Podstawa opodatkowania 402 zł
Koszty uzyskania 1608 zł
Podatek do US 17% 273.36 zł
Kwota netto (na rękę) 1736.64 zł

Umowa B2B

1634
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2010 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1634 Sprawdzenie działania: 1634 netto * 23% = 376 (to nasza kwota VAT) 1634 netto + 376 VAT = 2010 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2010 zł
Podatek VAT 23 % 376
Kwota netto 1634 zł

  Frazy powiązane:

 • 2010 brutto ile to netto
 • ile brutto to netto umowa o pracę
 • brutto netto 2010
 • 2010 zł brutto ile to netto
 • jak obliczyć kwotę netto z brutto wynagrodzenia 2016
 • 2010 brutto ile to netto umowa o prace
 • 2010 zl brutto
 • 100 zl brutto 2010 r ile to netto
 • ile jest netto od brutto 2010
 • kalkulator umowa zlecenie 2010
 • przelicznik z netto na brutto umowa o pracę 2010
 • 2010 brruttto
 • płaca zasadnicza 2010 zł brutto
 • 2010 brutto ile to netto 2016
 • 2010 brutto
 • pietnaście zł brutto ile to jest netto
 • umowa o prace place minimalne od 2010 brutto i netto
 • umowa o prace 2010 brutto to ile netto
 • 2010 zł
 • 2010 to ile to na reke

Najciekawsze: