20035 zł brutto, ile to netto?

 

14196.26 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1955.416 zł
Składka rentowa 300.525 zł
Składka chorobowa 490.8575 zł
Składka zdrowotna 1555.94 zł
Zaliczka na podatek 1536 zł

14582.1 zł
netto (na rękę)

17310 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1955.416 zł
Składka rentowa 300.525 zł
Składka chorobowa 490.8575 zł
Składka zdrowotna 1555.94 zł
Zaliczka na podatek 1150.16zł

17310.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2724.76 zł

16289 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3746 zł

Umowa o pracę

14196.26
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20035 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 20035 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 20035 = 1955.416 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 20035 = 300.525 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 20035 = 490.8575 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2746.7985 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 20035 - 2746.7985 = 17288.2015 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 17288.2015 * 9% = 1555.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 17288.2015 * 7,75% = 1339.84 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 20035 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2746.7985 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 20035 zł - 2746.7985 zł - 111.25 zł = 17177 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 17177 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (17177 * 7%) - 46,33 zł = 2876.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2876.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 17288.2015 * 7,75 % = 1339.84 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 17177 zł - 1339.84 zł = 1536 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 20035 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2746.7985 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1555.94 zł

  Zaliczka na podatek - 1536 zł

  Wynagrodzenie netto: 20035 zł - 2746.7985 zł - 1555.94 zł -1536 zł = 14196.26 zł

Umowa zlecenie

14582.1
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1955.416 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 300.525 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 490.8575 zł
Razem składki ZUS 2746.7985 zł
Koszty uzyskania 20% 3457.6403 zł
Podstawa opodatkowania 13831 zł
Zaliczka na podatek 1150.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1339.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1555.94 zł
Kwota netto (na rękę) 14582.1 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 17310 zł

Umowa o dzieło

17310.24
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 20035 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 18332.025 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 17310.24 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 20035 zł
Podstawa opodatkowania 10017.5 zł
Koszty uzyskania 10017.5 zł
Podatek do US 17% 1702.975 zł
Kwota netto (na rękę) 18332.025 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 20035 zł
Podstawa opodatkowania 4007 zł
Koszty uzyskania 16028 zł
Podatek do US 17% 2724.76 zł
Kwota netto (na rękę) 17310.24 zł

Umowa B2B

16289
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 20035 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 16289 Sprawdzenie działania: 16289 netto * 23% = 3746 (to nasza kwota VAT) 16289 netto + 3746 VAT = 20035 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 20035 zł
Podatek VAT 23 % 3746
Kwota netto 16289 zł

  Frazy powiązane:

 • 20035 netto ile to brutto

Najciekawsze: