20000 zł brutto, ile to netto?

 

14170.78 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1952 zł
Składka rentowa 300 zł
Składka chorobowa 490 zł
Składka zdrowotna 1553.22 zł
Zaliczka na podatek 1534 zł

14557.28 zł
netto (na rękę)

17280 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1952 zł
Składka rentowa 300 zł
Składka chorobowa 490 zł
Składka zdrowotna 1553.22 zł
Zaliczka na podatek 1147.5zł

17280 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2720 zł

16260 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3740 zł

Umowa o pracę

14170.78
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 20000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 20000 = 1952 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 20000 = 300 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 20000 = 490 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2742 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 20000 - 2742 = 17258 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 17258 * 9% = 1553.22 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 17258 * 7,75% = 1337.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 20000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2742 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 20000 zł - 2742 zł - 111.25 zł = 17147 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 17147 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (17147 * 7%) - 46,33 zł = 2871.23 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2871.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 17258 * 7,75 % = 1337.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 17147 zł - 1337.5 zł = 1534 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 20000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2742 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1553.22 zł

  Zaliczka na podatek - 1534 zł

  Wynagrodzenie netto: 20000 zł - 2742 zł - 1553.22 zł -1534 zł = 14170.78 zł

Umowa zlecenie

14557.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1952 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 300 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 490 zł
Razem składki ZUS 2742 zł
Koszty uzyskania 20% 3451.6 zł
Podstawa opodatkowania 13806 zł
Zaliczka na podatek 1147.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1337.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1553.22 zł
Kwota netto (na rękę) 14557.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 17280 zł

Umowa o dzieło

17280
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 20000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 18300 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 17280 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 20000 zł
Podstawa opodatkowania 10000 zł
Koszty uzyskania 10000 zł
Podatek do US 17% 1700 zł
Kwota netto (na rękę) 18300 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 20000 zł
Podstawa opodatkowania 4000 zł
Koszty uzyskania 16000 zł
Podatek do US 17% 2720 zł
Kwota netto (na rękę) 17280 zł

Umowa B2B

16260
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 20000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 16260 Sprawdzenie działania: 16260 netto * 23% = 3740 (to nasza kwota VAT) 16260 netto + 3740 VAT = 20000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 20000 zł
Podatek VAT 23 % 3740
Kwota netto 16260 zł

  Frazy powiązane:

 • 20000 brutto ile to netto
 • 20000 brutto
 • 20 000 brutto ile to netto
 • 20000 brutto ile to netto 2015
 • 20000 brutto ile to netto 2016
 • kalkulator wynagrodzenia 20000 pln brutto
 • 20 tys brutto ile to netto
 • 20000 brutto ile netto
 • 20 000 brutto
 • 20 tysięcy brutto ile to netto
 • 16 tys brutto
 • 20000 zl brutto ile to netto
 • 20 000 netto ile to brutto
 • 20000brutto ile to netto
 • jaka paca netto przy brutto 20000
 • 20000 pln brutto netto
 • 23% z 20 000
 • 18000 brutto ile to netto 2016
 • zus od 20000
 • 21 000 brutto