200 zł brutto, ile to netto?

 

204.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 19.52 zł
Składka rentowa 3 zł
Składka chorobowa 4.9 zł
Składka zdrowotna 15.53 zł
Zaliczka na podatek -47 zł

145.42 zł
netto (na rękę)

173 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 19.52 zł
Składka rentowa 3 zł
Składka chorobowa 4.9 zł
Składka zdrowotna 15.53 zł
Zaliczka na podatek 11.63zł

172.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 27.2 zł

163 zł
netto (na rękę)VAT 23% 37 zł

Umowa o pracę

204.05
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 200 = 19.52 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 200 = 3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 200 = 4.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 27.42 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 200 - 27.42 = 172.58 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 172.58 * 9% = 15.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 172.58 * 7,75% = 13.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 27.42 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 200 zł - 27.42 zł - 111.25 zł = 61 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 61 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (61 * 7%) - 46,33 zł = -33.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -33.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 172.58 * 7,75 % = 13.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 61 zł - 13.37 zł = -47 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.42 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 15.53 zł

  Zaliczka na podatek - -47 zł

  Wynagrodzenie netto: 200 zł - 27.42 zł - 15.53 zł --47 zł = 204.05 zł

Umowa zlecenie

145.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 19.52 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 4.9 zł
Razem składki ZUS 27.42 zł
Koszty uzyskania 20% 34.516 zł
Podstawa opodatkowania 138 zł
Zaliczka na podatek 11.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 13.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 15.53 zł
Kwota netto (na rękę) 145.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 173 zł

Umowa o dzieło

172.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 183 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 172.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 200 zł
Podstawa opodatkowania 100 zł
Koszty uzyskania 100 zł
Podatek do US 17% 17 zł
Kwota netto (na rękę) 183 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 200 zł
Podstawa opodatkowania 40 zł
Koszty uzyskania 160 zł
Podatek do US 17% 27.2 zł
Kwota netto (na rękę) 172.8 zł

Umowa B2B

163
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 163 Sprawdzenie działania: 163 netto * 23% = 37 (to nasza kwota VAT) 163 netto + 37 VAT = 200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 200 zł
Podatek VAT 23 % 37
Kwota netto 163 zł

  Frazy powiązane:

 • umowa zlecenie do 200 zł brutto 2018
 • kwota 200,00 zł bruto ile to netto
 • 200 brutto netto
 • umowa zlecenie 200 brutto ile to netto
 • kalkulator umowy zlecenie 200 zł
 • 200zł brutto ile to netto
 • 200 zlotych brutto ile to netto
 • umowa zlecenia do 200 pln
 • 200 zlotych brutto
 • 200 zl brutto ile netto umowa o dzielo
 • 200 zl brutto ile to netto zlecenie
 • umowa zlecenie do 200 zł brutto 2019
 • Wynik netto z brutto 200
 • jak obliczyć netto na umowie zlecenie przy kwocie 200 zł brutto
 • 200zl brutto to netto
 • ile to na reke 200 brutto umowa zlecenie
 • umowa zlecenie 200 netto ile to brutto
 • 200 brutyo ile to netto
 • ile netto od 200
 • 200 euro brutto ile to netto

Najciekawsze: