200 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

206.05
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 200 = 19.52 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 200 = 3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 200 = 4.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 27.42 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 200 - 27.42 = 172.58 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 172.58 * 9% = 15.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 172.58 * 7,75% = 13.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 27.42 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 200 zł - 27.42 zł - 111.25 zł = 61 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 61 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (61 * 18%) - 46,33 zł = -35.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -35.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 172.58 * 7,75 % = 13.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 61 zł - 13.37 zł = -49 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.42 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 15.53 zł

  Zaliczka na podatek - -49 zł

  Wynagrodzenie netto: 200 zł - 27.42 zł - 15.53 zł --49 zł = 206.05 zł


  Frazy powiązane:

 • umowa zlecenie do 200 zł brutto 2018
 • 200 brutto netto
 • 200zł brutto ile to netto
 • 200 zlotych brutto ile to netto
 • 200 zlotych brutto
 • 200 zl brutto ile netto umowa o dzielo
 • 200 zl brutto ile to netto zlecenie
 • Wynik netto z brutto 200
 • jak obliczyć netto na umowie zlecenie przy kwocie 200 zł brutto
 • 200zl brutto to netto
 • ile to na reke 200 brutto umowa zlecenie
 • 200 brutyo ile to netto
 • 200 euro brutto ile to netto
 • 200 zł premii brutto
 • 200 pln brutto podwyżki ile na reke
 • 200 brutto ile na reke
 • 200 zł bruttoi
 • umowa zlecenie do woty 200zł
 • 200zł brutto-ile na reke na umowa zlecenie
 • 200zl brutto ile to na reke

Najciekawsze: