19900 zł brutto, ile to netto?

 

14100.26 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1942.24 zł
Składka rentowa 298.5 zł
Składka chorobowa 487.55 zł
Składka zdrowotna 1545.45 zł
Zaliczka na podatek 1526 zł

14484.07 zł
netto (na rękę)

17194 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1942.24 zł
Składka rentowa 298.5 zł
Składka chorobowa 487.55 zł
Składka zdrowotna 1545.45 zł
Zaliczka na podatek 1142.19zł

17193.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2706.4 zł

16179 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3721 zł

Umowa o pracę

14100.26
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 19900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 19900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 19900 = 1942.24 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 19900 = 298.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 19900 = 487.55 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2728.29 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 19900 - 2728.29 = 17171.71 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 17171.71 * 9% = 1545.45 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 17171.71 * 7,75% = 1330.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 19900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2728.29 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 19900 zł - 2728.29 zł - 111.25 zł = 17060 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 17060 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (17060 * 7%) - 46,33 zł = 2856.44 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2856.44 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 17171.71 * 7,75 % = 1330.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 17060 zł - 1330.81 zł = 1526 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 19900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2728.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1545.45 zł

  Zaliczka na podatek - 1526 zł

  Wynagrodzenie netto: 19900 zł - 2728.29 zł - 1545.45 zł -1526 zł = 14100.26 zł

Umowa zlecenie

14484.07
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1942.24 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 298.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 487.55 zł
Razem składki ZUS 2728.29 zł
Koszty uzyskania 20% 3434.342 zł
Podstawa opodatkowania 13737 zł
Zaliczka na podatek 1142.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1330.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1545.45 zł
Kwota netto (na rękę) 14484.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 17194 zł

Umowa o dzieło

17193.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 19900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 18208.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 17193.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 19900 zł
Podstawa opodatkowania 9950 zł
Koszty uzyskania 9950 zł
Podatek do US 17% 1691.5 zł
Kwota netto (na rękę) 18208.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 19900 zł
Podstawa opodatkowania 3980 zł
Koszty uzyskania 15920 zł
Podatek do US 17% 2706.4 zł
Kwota netto (na rękę) 17193.6 zł

Umowa B2B

16179
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 19900 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 16179 Sprawdzenie działania: 16179 netto * 23% = 3721 (to nasza kwota VAT) 16179 netto + 3721 VAT = 19900 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 19900 zł
Podatek VAT 23 % 3721
Kwota netto 16179 zł

  Frazy powiązane:

 • 19900 brutto ile to netto
 • 19900 brutto ile netto
 • 19900 brutto