1980 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1445.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1980 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1980 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1980 = 193.248 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1980 = 29.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1980 = 48.51 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 271.458 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1980 - 271.458 = 1708.542 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1708.542 * 9% = 153.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1708.542 * 7,75% = 132.41 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1980 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 271.458 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1980 zł - 271.458 zł - 111.25 zł = 1597 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1597 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1597 * 18%) - 46,33 zł = 241.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 241.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1708.542 * 7,75 % = 132.41 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1597 zł - 132.41 zł = 109 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1980 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 271.458 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 153.77 zł

  Zaliczka na podatek - 109 zł

  Wynagrodzenie netto: 1980 zł - 271.458 zł - 153.77 zł -109 zł = 1445.77 zł


  Frazy powiązane:

 • 1980 brutto ile to netto 2015
 • 1980 brutto ile to netto
 • 1980 brutto ile to netto 2016
 • 1980 brutto
 • brutto 1980
 • 1980 brutto ile to netto
 • 1980 netto ile vrutto
 • 1980 zl brutto ile to netto
 • brutto1980
 • 13 7 ile to na r?ke
 • 1980 brutto ile na reke
 • 1980 brutto ile netto umowa obprace
 • 1980 brutto ile to jest
 • 1980 brutto to ile netto
 • 1980 ile to netto
 • zarobki przy stawce 1980 brutto
 • ile dostanę netto zarabiając brutto 1980
 • ile wynosi netto z 1980 na umowie zleceniu
 • 1980 netto ile to brutto 2016
 • 1980 brutto ile netto

Najciekawsze: