1980 zł brutto, ile to netto?

 

1445.77 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 193.248 zł
Składka rentowa 29.7 zł
Składka chorobowa 48.51 zł
Składka zdrowotna 153.77 zł
Zaliczka na podatek 109 zł

1441.18 zł
netto (na rękę)

1695 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 193.248 zł
Składka rentowa 29.7 zł
Składka chorobowa 48.51 zł
Składka zdrowotna 153.77 zł
Zaliczka na podatek 113.59zł

1694.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 285.12 zł

1610 zł
netto (na rękę)VAT 23% 370 zł

Umowa o pracę

1445.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1980 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1980 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1980 = 193.248 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1980 = 29.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1980 = 48.51 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 271.458 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1980 - 271.458 = 1708.542 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1708.542 * 9% = 153.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1708.542 * 7,75% = 132.41 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1980 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 271.458 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1980 zł - 271.458 zł - 111.25 zł = 1597 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1597 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1597 * 18%) - 46,33 zł = 241.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 241.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1708.542 * 7,75 % = 132.41 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1597 zł - 132.41 zł = 109 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1980 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 271.458 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 153.77 zł

  Zaliczka na podatek - 109 zł

  Wynagrodzenie netto: 1980 zł - 271.458 zł - 153.77 zł -109 zł = 1445.77 zł

Umowa zlecenie

1441.18
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 193.248 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 29.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 48.51 zł
Razem składki ZUS 271.458 zł
Koszty uzyskania 20% 341.7084 zł
Podstawa opodatkowania 1367 zł
Zaliczka na podatek 113.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 132.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 153.77 zł
Kwota netto (na rękę) 1441.18 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1695 zł

Umowa o dzieło

1694.88
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1980 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1801.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1694.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1980 zł
Podstawa opodatkowania 990 zł
Koszty uzyskania 990 zł
Podatek do US 18% 178.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1801.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1980 zł
Podstawa opodatkowania 396 zł
Koszty uzyskania 1584 zł
Podatek do US 18% 285.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1694.88 zł

Umowa B2B

1610
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1980 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1610 Sprawdzenie działania: 1610 netto * 23% = 370 (to nasza kwota VAT) 1610 netto + 370 VAT = 1980 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1980 zł
Podatek VAT 23 % 370
Kwota netto 1610 zł

  Frazy powiązane:

 • 1980 brutto ile to netto 2015
 • 1980 brutto ile to netto
 • 1980 brutto ile to netto 2016
 • 1980 brutto
 • brutto 1980
 • 1980 brutto ile to netto
 • 1980 netto ile vrutto
 • 1980 zl brutto ile to netto
 • brutto1980
 • 13 7 ile to na r?ke
 • 1980 brutto ile na reke
 • 1980 brutto ile netto umowa obprace
 • 1980 brutto ile to jest
 • 1980 brutto to ile netto
 • 1980 ile to netto
 • zarobki przy stawce 1980 brutto
 • ile dostanę netto zarabiając brutto 1980
 • ile wynosi netto z 1980 na umowie zleceniu
 • 1980 netto ile to brutto 2016
 • 1980 brutto ile netto

Najciekawsze: