1950 zł brutto, ile to netto?

 

1438.22 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 190.32 zł
Składka rentowa 29.25 zł
Składka chorobowa 47.775 zł
Składka zdrowotna 151.44 zł
Zaliczka na podatek 93 zł

1419.63 zł
netto (na rękę)

1685 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 190.32 zł
Składka rentowa 29.25 zł
Składka chorobowa 47.775 zł
Składka zdrowotna 151.44 zł
Zaliczka na podatek 111.59zł

1684.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 265.2 zł

1585 zł
netto (na rękę)VAT 23% 365 zł

Umowa o pracę

1438.22
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1950 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1950 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1950 = 190.32 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1950 = 29.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1950 = 47.775 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 267.345 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1950 - 267.345 = 1682.655 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1682.655 * 9% = 151.44 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1682.655 * 7,75% = 130.41 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1950 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 267.345 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1950 zł - 267.345 zł - 111.25 zł = 1571 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1571 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1571 * 7%) - 46,33 zł = 223.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 223.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1682.655 * 7,75 % = 130.41 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1571 zł - 130.41 zł = 93 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1950 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 267.345 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 151.44 zł

  Zaliczka na podatek - 93 zł

  Wynagrodzenie netto: 1950 zł - 267.345 zł - 151.44 zł -93 zł = 1438.22 zł

Umowa zlecenie

1419.63
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 190.32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 29.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 47.775 zł
Razem składki ZUS 267.345 zł
Koszty uzyskania 20% 336.531 zł
Podstawa opodatkowania 1346 zł
Zaliczka na podatek 111.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 130.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 151.44 zł
Kwota netto (na rękę) 1419.63 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1685 zł

Umowa o dzieło

1684.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1950 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1784.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1684.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1950 zł
Podstawa opodatkowania 975 zł
Koszty uzyskania 975 zł
Podatek do US 17% 165.75 zł
Kwota netto (na rękę) 1784.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1950 zł
Podstawa opodatkowania 390 zł
Koszty uzyskania 1560 zł
Podatek do US 17% 265.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1684.8 zł

Umowa B2B

1585
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1950 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1585 Sprawdzenie działania: 1585 netto * 23% = 365 (to nasza kwota VAT) 1585 netto + 365 VAT = 1950 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1950 zł
Podatek VAT 23 % 365
Kwota netto 1585 zł

  Frazy powiązane:

 • 1950 brutto ile to netto 2015
 • http://netto-brutto eu/brutto/1950/
 • 1950 ile to netto
 • 1950 zł brutto ile to netto
 • 1950 brutto ile netto
 • 1950 zl brutto ile to netto
 • 1950 brutto ile to na reke
 • 1950
 • 1950 brutto 2016
 • 1950 ile to na reke
 • 1950zl brutto ile to netto
 • pensja 1950 brutto ile to netto
 • 1950 brutto ile to netto 2017
 • 1950 zł brutto to ile netto
 • 1950 brutto na umowe o prace ile wychodzi netto
 • 1950 zl brutto to ile na reke
 • 1950 brutto to netto
 • wynagrodzenie 1950 brutto ile na ręke
 • 1950 ile na ręke
 • 1950 ile to jest brutto