1940 zł brutto, ile to netto?

 

1431.37 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 189.344 zł
Składka rentowa 29.1 zł
Składka chorobowa 47.53 zł
Składka zdrowotna 150.66 zł
Zaliczka na podatek 92 zł

1412.11 zł
netto (na rękę)

1676 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 189.344 zł
Składka rentowa 29.1 zł
Składka chorobowa 47.53 zł
Składka zdrowotna 150.66 zł
Zaliczka na podatek 111.26zł

1676.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 263.84 zł

1577 zł
netto (na rękę)VAT 23% 363 zł

Umowa o pracę

1431.37
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1940 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1940 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1940 = 189.344 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1940 = 29.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1940 = 47.53 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 265.974 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1940 - 265.974 = 1674.026 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1674.026 * 9% = 150.66 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1674.026 * 7,75% = 129.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1940 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 265.974 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1940 zł - 265.974 zł - 111.25 zł = 1563 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1563 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1563 * 7%) - 46,33 zł = 221.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 221.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1674.026 * 7,75 % = 129.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1563 zł - 129.74 zł = 92 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1940 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 265.974 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 150.66 zł

  Zaliczka na podatek - 92 zł

  Wynagrodzenie netto: 1940 zł - 265.974 zł - 150.66 zł -92 zł = 1431.37 zł

Umowa zlecenie

1412.11
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 189.344 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 29.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 47.53 zł
Razem składki ZUS 265.974 zł
Koszty uzyskania 20% 334.8052 zł
Podstawa opodatkowania 1339 zł
Zaliczka na podatek 111.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 129.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 150.66 zł
Kwota netto (na rękę) 1412.11 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1676 zł

Umowa o dzieło

1676.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1940 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1775.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1676.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1940 zł
Podstawa opodatkowania 970 zł
Koszty uzyskania 970 zł
Podatek do US 17% 164.9 zł
Kwota netto (na rękę) 1775.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1940 zł
Podstawa opodatkowania 388 zł
Koszty uzyskania 1552 zł
Podatek do US 17% 263.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1676.16 zł

Umowa B2B

1577
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1940 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1577 Sprawdzenie działania: 1577 netto * 23% = 363 (to nasza kwota VAT) 1577 netto + 363 VAT = 1940 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1940 zł
Podatek VAT 23 % 363
Kwota netto 1577 zł

  Frazy powiązane:

 • 1940 brutto ile to netto
 • 1940 zl brutto ile to netto
 • 1940 zł brutto
 • 1941 brutto ile to netto 2018 rok
 • 3/4 etatu 1940 brutto ile to
 • 1940 brutto ile to jest netto na umowe zlecenie
 • 1940 netto jak obliczyć brutto
 • 1940 brutto ile to netto na zlecenie
 • 1940 ile to netto na umowę zlecenie
 • 1940 ile to na reke
 • kwota wolna od podatku przy 1940 zl
 • wynagrodzenie brutto 1940 to ile netto
 • wypłata od 1940 zł

Najciekawsze: