1920 zł brutto, ile to netto?

 

1416.66 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 187.392 zł
Składka rentowa 28.8 zł
Składka chorobowa 47.04 zł
Składka zdrowotna 149.11 zł
Zaliczka na podatek 91 zł

1397.06 zł
netto (na rękę)

1659 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 187.392 zł
Składka rentowa 28.8 zł
Składka chorobowa 47.04 zł
Składka zdrowotna 149.11 zł
Zaliczka na podatek 110.6zł

1658.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 261.12 zł

1561 zł
netto (na rękę)VAT 23% 359 zł

Umowa o pracę

1416.66
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1920 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1920 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1920 = 187.392 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1920 = 28.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1920 = 47.04 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 263.232 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1920 - 263.232 = 1656.768 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1656.768 * 9% = 149.11 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1656.768 * 7,75% = 128.4 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1920 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 263.232 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1920 zł - 263.232 zł - 111.25 zł = 1546 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1546 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1546 * 7%) - 46,33 zł = 219.06 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 219.06 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1656.768 * 7,75 % = 128.4 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1546 zł - 128.4 zł = 91 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1920 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 263.232 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 149.11 zł

  Zaliczka na podatek - 91 zł

  Wynagrodzenie netto: 1920 zł - 263.232 zł - 149.11 zł -91 zł = 1416.66 zł

Umowa zlecenie

1397.06
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 187.392 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 47.04 zł
Razem składki ZUS 263.232 zł
Koszty uzyskania 20% 331.3536 zł
Podstawa opodatkowania 1325 zł
Zaliczka na podatek 110.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 128.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 149.11 zł
Kwota netto (na rękę) 1397.06 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1659 zł

Umowa o dzieło

1658.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1920 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1756.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1658.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1920 zł
Podstawa opodatkowania 960 zł
Koszty uzyskania 960 zł
Podatek do US 17% 163.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1756.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1920 zł
Podstawa opodatkowania 384 zł
Koszty uzyskania 1536 zł
Podatek do US 17% 261.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1658.88 zł

Umowa B2B

1561
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1920 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1561 Sprawdzenie działania: 1561 netto * 23% = 359 (to nasza kwota VAT) 1561 netto + 359 VAT = 1920 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1920 zł
Podatek VAT 23 % 359
Kwota netto 1561 zł

  Frazy powiązane:

 • 1920 brutto ile to netto
 • 1920 brutto ile to netto 2015
 • 1920 brutto ile netto
 • 1920 brutto
 • 1920 zl brutto ile to netto
 • 1920 zł brutto ile to netto
 • 1920 brutto ile to na rękę
 • 1920 ile to netto
 • brutto 1920 ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1920/
 • netto z 1920zl
 • pensja brutto 1920
 • 1920 brutto ile to netto 2017
 • 1920 zl brutto
 • 1920 brutto ile to netto na umowie zlecenie
 • 1920 brutto na umowie zlecenie 2016
 • 1920zl brutto
 • ile to jest 4107zl brutto
 • 1920 brutto ile na rękę
 • 1920 zl bruttp

Najciekawsze: