19000 zł brutto, ile to netto?

 

13465.54 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1854.4 zł
Składka rentowa 285 zł
Składka chorobowa 465.5 zł
Składka zdrowotna 1475.56 zł
Zaliczka na podatek 1454 zł

13829.16 zł
netto (na rękę)

16416 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1854.4 zł
Składka rentowa 285 zł
Składka chorobowa 465.5 zł
Składka zdrowotna 1475.56 zł
Zaliczka na podatek 1090.38zł

16416 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2584 zł

15447 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3553 zł

Umowa o pracę

13465.54
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 19000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 19000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 19000 = 1854.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 19000 = 285 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 19000 = 465.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2604.9 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 19000 - 2604.9 = 16395.1 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 16395.1 * 9% = 1475.56 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 16395.1 * 7,75% = 1270.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 19000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2604.9 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 19000 zł - 2604.9 zł - 111.25 zł = 16284 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 16284 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (16284 * 7%) - 46,33 zł = 2724.52 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2724.52 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 16395.1 * 7,75 % = 1270.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 16284 zł - 1270.62 zł = 1454 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 19000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2604.9 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1475.56 zł

  Zaliczka na podatek - 1454 zł

  Wynagrodzenie netto: 19000 zł - 2604.9 zł - 1475.56 zł -1454 zł = 13465.54 zł

Umowa zlecenie

13829.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1854.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 285 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 465.5 zł
Razem składki ZUS 2604.9 zł
Koszty uzyskania 20% 3279.02 zł
Podstawa opodatkowania 13116 zł
Zaliczka na podatek 1090.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1270.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1475.56 zł
Kwota netto (na rękę) 13829.16 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 16416 zł

Umowa o dzieło

16416
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 19000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 17385 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 16416 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 19000 zł
Podstawa opodatkowania 9500 zł
Koszty uzyskania 9500 zł
Podatek do US 17% 1615 zł
Kwota netto (na rękę) 17385 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 19000 zł
Podstawa opodatkowania 3800 zł
Koszty uzyskania 15200 zł
Podatek do US 17% 2584 zł
Kwota netto (na rękę) 16416 zł

Umowa B2B

15447
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 19000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 15447 Sprawdzenie działania: 15447 netto * 23% = 3553 (to nasza kwota VAT) 15447 netto + 3553 VAT = 19000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 19000 zł
Podatek VAT 23 % 3553
Kwota netto 15447 zł

  Frazy powiązane:

 • 19000 brutto ile to netto
 • 19000 brutto
 • 19000 brutto ile netto
 • 19 000 brutto ile to netto
 • umowa zlecenia 19000 netto
 • 19000 brutto to netto
 • 19000 netto ile brutto
 • 19 000 brutto ile to netto
 • kwota netto od 19000
 • 198000 brutto to ile netto
 • 19 000 netto ile to brutto
 • 19tys brutto ile to netto
 • 19000 brutto na fature
 • 19000
 • 19 000 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 19 000 00 ile to po polsku
 • 19000 zł netto ile to brutto
 • 19 tys brutto ile netto
 • 19 000 brutto
 • 19 tys brutto

Najciekawsze: